جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزنده ای را ارائه داده است
جمهوری اسلامی ایران خدمات ارزنده ای را ارائه داده است
جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات به مردم در شهرها و روستاها اقدامات ارزشمندی داشته است..

عمار ایزدیار عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با اعلام این مطلب اظهار داشت: قبل از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، خدمات ارائه شده به شهرها و استانهای کشور بخصوص استانهای محروم با مشکلات جدی مواجه بوده و اساسا موضوعی به نام خدمات و یا رفاه مردم دیده نمی شد.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه ارائه خدمات به مناطق مختلف کشور قبل از تشکیل جمهوی اسلامی، ۴۵ شهر تحت پوشش آب قرار داشت که اکنون این رقم به ۱۱۱۳ شهر افزایش یافته است. دسترسی ۵۱ درصد مردم و ۳۰ درصد روستاییان به آب سالم آشامیدنی قبل از انقلاب بوده است ولی بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۹۶ درصد مردم به آب سالم آشامیدنی در ایران دسترسی دارند.

این مسئول تاکید کرد: فقط پنج شهر ایران از لوله‌کشی گاز بهره‌مند بودند، اما اکنون بیشتر مناطق روستایی نیز از خدمات گاز طبیعی استفاده می‌کنند. استفاده از گاز طبیعی از ۵۱ هزار خانوار در سال ۵۷ به حدود ۱۵ میلیون خانوار (یعنی بیش از ۲۶۳) برابر رسیده است.

این عضو شورای شهر کرج تاکید کرد: تعداد مشترکان برق از سه میلیون و ۳۹۹ هزار در سال ۵۷ به بیش از ۳۶ میلیون مشترک در حال حاضر رسیده است به نوعی که امروزه نه‌تنها تمام شهرهای ایران، بلکه روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند.

وی گفت: تا قبل از انقلاب، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری شده بود؛ این میزان پس از انقلاب (تا بهمن ۱۳۹۵) به ۱۶۵ سد مخزنی با حجم کل ۵۱ میلیارد مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش‌یافته است.

ایزدیار ابراز داشت: ایران بعد از انقلاب توانست در تولید بسیاری از محصولات مهم مانند گندم به خودکفایی برسد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در بخش کشاورزی به رشد ۳۰۰ درصدی (نسبت به اواخر دوره پهلوی) دست یافت.

عمار ایزدیار سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: در تمامی موارد که نگاه کنیم می بینیم جمهوری اسلامی ایران، خدمات ارزنده و بهینه ای را برای مردم داشته است که به رفاه نسبی جامعه بیانجامد.

وی گفت: یقینا هنوز به آنچه که می بایست نرسیده ایم، اما می توان گفت که اقدامات جمهوری اسلامی، رشدی سریع را برای ایران به همراه داشته است. چرا که اعتقاد دارد مردم می بایست از بهترین نعمات خداوندی در ایران اسلامی بهره مند باشند.