جمهوری اسلامی ایران با دکترین مهدویت پیش می رود
جمهوری اسلامی ایران با دکترین مهدویت پیش می رود
جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ انتظار و دکترین مهدویت پیش می رود

علی مهدوی فرماندار شهرستان طالقان با اعلام این مطلب اظهار داشت: فرهنگ انتظار و دکترین مهدویتی که شیعه ایرانی در جهان سرآمد آن است، سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد

وی افزود: این فرهنگ آنقدر قدرتمند و قوی بود که در واپسین سالهای قرن بیستم امواج ایجاد شده از پیروزی سریع جمهوری اسلامی در ایران از مرزهای ایران گذشت و الهامبخش موج جدید اسلام انقلابی در منطقه گردید.

وی ادامه داد: فرهنگ انتظار از عناصر مقوم جنبش و مؤثر بر تداوم آن بود. دکترین مهدویت تأثیری بی‌بدیل بر صورت بندی این تغییر بزرگ اجتماعی در ایران داشت.

فرماندار طالقان تاکید کرد:تغییری که از آن سخن به میان آمد، زوایای مغفول آن کمتر واکاوی و بررسی گردیده است.

مهدوی خاطر نشان کرد: مهدویت در وجهه و قالب مکتب ظاهر شد و فرایند بسیج مردمی را تسریع کرد.

این مسئول ادامه داد: دکترین مهدویت چارچوبی نظری برای تبیین اسلام انقلابی در ایران معاصر است.

فرماندار طالقان در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این مطلب که سرانجام این انقلاب انشااله اتصال به ظهور حضرت حجت (ع) خواهد شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با نقش بی بدیل خود در تغییرات عمده در دنیا، این را هم نشان داد که انشالله این پیروزی مقدمه ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.

علی مهدوی در پایان اظهار داشت: توجه به جنبه مکتبی بودن تشکیل جمهوری اسلامی ایران در ذیل دکترین مهدویت، ما را از هر گونه اقدامی که باعث خدشه بر این نظام و جمهوری وارد آورد، دور می سازد.