جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است
جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است
جمهوری اسلامی ایران که برپایه آموزه های اسلامی بنیان نهاده شده، زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است.

دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تشکیل جمهوری اسلامی و پابرجایی آن تلاش این است که جمهوری اسلامی یران متصل به انقلاب حضرت مهدی (عج) شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس و دکترین وظیفه داریم تلاش کنیم که همین نظام استمرار پیدا کند که به هدف نهایی تمدن نوین اسلامی برسیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از افراد در سطوح مختلف درجات مختلفی از ایمان را داریم، از این روست که برخی از افراد در این عرصه نتوانسته اند از بحران ها و فتنه ها بیرون آیند.

عباسی افزود: در مسیر و حرکت انقلاب اسلامی برخی ایمان نیاورده اند و برخی ها نیز در طول مسیر ایمان شان کم شد و از مبنای منافع عمل کردند.

این نماینده ملجس اظهار داشت: متاسفانه در برخی از دولت ها هم دیده شده است به عنوان مثال در دولت انقلابی عده ای خود را انقلابی می نامند و در دوره اصلاحات خود را اصلاح طلب نامیدند.

علیرضا عباسی در ادامه اظهار داشت: در فتنه سال ۸۸ برخی از مدیران در انتخاب بین انقلاب و فرزندان، فرزندان و منافع خود را انتخاب کردند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: عده ای که می بایست در حمایت از انقلاب و اسلام می شدند، به انقلاب و جمهوری اسلامی جفا کرده و این حمایت را انجام نداده اند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم در همه عرصه ها حضور داشته اند و امتحان خود را پس داده اند و این مدیران ، مسئولان و خواص هستند که می بایست موضع خود را نشان داده و نسبت خود را به جمهوری اسلامی ایران مشخص کنند.