جمهوری اسلامی ساختار نظام جهانی را بر هم زد
جمهوری اسلامی ساختار نظام جهانی را بر هم زد
جمهوری اسلامی با ظهور و بروزش در نظام سیاسی جهان، ساختار نظام جهانی را بر هم زد.

ابراهیم رضاپور استاد دانشگاه و پیشکسوت دفاع مقدس با بیان این مطلب اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران دارای نظام ارزشی برگرفته از اعتقادات و مبانی اسلامی است که مبنای رفتارهای آن است،

وی افزود: در بعضی موارد با قواعد و هنجارهای بین المللی سازگاری و همگرایی دارد و در برخی از زمینه ها با آنها تعارض پیدا می کند.

رضاپور خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی برای خود رسالت، تعهد و نقش خاصی در جهان قائل است که ساختار نظام بین الملل را به چالش می کشد و تحت تأثیر خود قرار می دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چگونگی توزیع قدرت بعد از جنگ جهانی دوم، سبب شکل گیری ساختار نظام بین الملل دو قطبی باعث تشدید وابستگی ساختاری کشورهای ضعیف به کشورهای قوی شده و در نتیجه کشورها به دو قسمت استثمارگر و استثمارشونده تقسیم شدند.

وی ادامه داد» کشورهای استثمارگر برای دخالت در دیگر کشورها خود را دارای حق می دانند.

این رزمنده هشت سال دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: این ساختار پس از جنگ جهانی دوم و در چارچوب جنگ سرد میان دو ابر قدرت آمریکا و شوروی بر نظام بین الملل سایه افکند.

وی افزود: براین اساس، هریک از کشورها با توجه به عضویتشان در یکی از بلوک بندی های قدرت در نظام بین الملل و ایجاد پیمان ها و ائتلاف های منطقه ای، مواضع منسجم و همگونی را در برخورد با قطب دیگر ارائه می کردند.

رضاپور اظهار داشت: در چنین ساختاری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و نحوه توزیع قدرت را به چالش کشید و آن را با شعار و سیاست «نه شرقی و نه غربی» زیر سؤال برد.

وی گفت: زیرا از نظر انقلاب اسلامی ایران، آنچه در ساختار سیاسی عینی نظام بین الملل رخ داده، ناشی از روابط سیاسی نابرابر، اعمال سلطه، نفوذ قدرت های بزرگ و وابستگی سیاسی کشورهای تحت سلطه است.

وی در تاکید کرد: جمهوری اسلامی با تأثیری که بر مجاهدین افغانی در مقابله شجاعانه با شوروی ها و بر نظامیان مسلمانی که از آسیای مرکزی و قفقاز به افغانستان آورده می شدند و انتقال و گسترش این تأثیرات به جامعه آن کشور داشت، زمینه های فروپاشی شوروی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: غرب نیز پس از انقلاب اسلامی با از دست دادن ایران، فروپاشی پیمان های منطقه ای سنتو و سیتو و در نتیجه فراهم شدن زمینه های رشد حرکت های استقلال خواهی، اسلام گرا و ضدغربی، قدرتش در منطقه با چالش جدی مواجه شد.

رضاپور افزود: این تغییرات عمده با تشکیل جمهوری اسلامی سبب شده است که این نظام تغییرات بنیادین را در ساختار نظام سیاسی جهان بوجود آورد.