جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین بحرانها، پایدار و مقاوم است
جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین بحرانها، پایدار و مقاوم است
دبیر شورای اسلامی شهر کرج گفت: ایجاد اغتشاش و تشویش اذهان عمومی علیه نظام اسلامی به هیج وجه نمی تواند این نظام را از مسیری که در پیش گرفته است دور کند.

 

فاطمه منعمی عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: ملت ایران برای به دست آورن انقلاب خون داده، تحریم را تحمل کرده و برای این انقلاب همچنان سختی ها را تحمل و هر روز بیشتر از قبل مقاوم تر خواهند شد.

منعمی با بیان اینکه دشمن سبک خود را برای مقابله با ایران تغییر داده و با استفاده از ابزارهای نوین از جمله ابزارهای ارتباطی، سعی در تزریق نا امیدی و انزجار در نوجوانان و جوانان نسبت به داشته های دینی و ملی دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش می کند تا با هوشمندی و برنامه ریزی دقیق، کانون هدایت جوانان باشد.

وی بیان کرد: بهره گیری از رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب برای تبیین دشمن شناسی و بصیرت افزایی جامعه کاری ارزشمند و اثر بخش است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: امروز دشمن در جنگ نوین نه با استفاده از جنگ افزارهای سخت بلکه با روش‌های جنگ نرم که می‌توان از فضای حقیقی و مجازی رسانه ‌ای از آنها نام برد در حال بکارگیری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است و جریان نفوذ از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام و ناکارآمد جلوه دادن آن با دگرگون سازی افکار عمومی در حال ایجاد دو دستگی بین مردم و حاکمیت نظام است.

منعمی خاطرنشان کرد: ملت ایران، بارها رشد و شعور بالای انقلابی خود را در مقاطع مختلف انقلاب اثبات کرده و هر زمان که نظام جمهوری اسلامی به حضور و مشارکت مردم نیاز داشته است، آنها با تمام توان برای دفاع از انقلاب و نظامشان در عرصه حاضر بوده‌اند.