دفاع از جمهوری اسلامی ایران اوجب واجبات است
دفاع از جمهوری اسلامی ایران اوجب واجبات است
دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اوجب واجبات است که مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است.

سعید براتی رییس هیات ورزشهای جانبازان و معلولان استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: آنچه که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید داشته و مقام معظم رهبری نیز بر آن اصرار دارد این است که حفظ نظام بالاتر از همه موضوعات است.

وی افزود: دشمنان ایران اسلامی تلاش دارند تا با ایجاد یاس و ناامیدی در بین جوانان و نوجوانان عدم کارآمدی جمهوری اسلامی ایران را برجسته کنند، که البته اقدامی بی نتیجه و تلاشی بیهوده است.

این مسئول ورزشی اظهار داشت: درست است که در چند سال اخیر مردم ایران اسلامی تحت فشار اقتصادی قرار دارند، اما این فشارها که نتیجه رفتارهای سیاستگذاران دولت های غربی است نتوانسته تا کنون هیچ خللی بر اراده این ملت وارد سازد.

رییس هیات ورزشهای جانبازان و معلولان استان البرز ادامه داد: اگر توجه کنیم بخش عمده ای از آنچه که در حوزه اقتصادی نیز بر مردم ایران عزیز وارد شده نتیجه سیاستگذاری هایی است که دولت های غربی برای به زانو درآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند.

وی اظهار داشت: این اقدامات تا کنون نه تنها نتوانسته خللی ایجاد کند، بلکه با هر اتفاق و رویدادی مردم ایران اسلامی امیدوارتر از قبل به فعالیت های خود ادامه می دهند.

سعید براتی ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی بدانند، این اقدامات نتیجه ای جز مفتضح شدن خود نداشته و جوانان و نوجوانان این سرزمین آینده ایران اسلامی را بهترو  پیشرفته تر از قبل خواهند ساخت.