همه ورزشکاران سر سفره جمهوری اسلامی ایران نشسته اند
همه ورزشکاران سر سفره جمهوری اسلامی ایران نشسته اند
همه ورزشکاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی اگر به جایی رسیده اند، از سفره جمهوری اسلامی ایران بوده است.

اسماعیل سایه افکن رییس هیات ووشو استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: همه ورزشکاران، هنرمندان و فعالان سیاسی اجتماعی که به جایی رسیده اند و نام ایران اسلامی را بلند آوازه کرده اند از سفره جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: مگر می شود یک نفر سر سفره جمهوری اسلامی ایران بنشیند و نظر خلاف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

این مسئول ورزشی تاکید کرد: همه ورزشکاران به نوعی و به شکلی تمام کارها و پیشرفت هایشان را مرهون و مدیون جمهوری اسلامی ایران هستند و برا ساس قوانینی است که این نظام برای ما تعیین کرده است.

اسماعیل سایه افکن اظهار داشت: این موضوع واضح و روشن است، چرا که ما از این نظام برآمده و در این مسیر گام برخواهیم داشت.

رییس هیات ووشو استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مهمترین ویژه گی ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مردم هدیه داده است، امنیت و آرامش است، در این امنیت و آرامش است که ورزشکاران و هنرمندان می توانند فعالیت کنند و خود را به منصه ظهور برسانند.

سایه افکن اظهار داشت: امنیت نیاز یک جامعه است، که در صورت وجود آن در یک جامعه، نشاط و پویایی جامعه را به بار خواهد آورد.