توجه به زیرساختها مهمترین اقدام جمهوری اسلامی ایران است
توجه به زیرساختها مهمترین اقدام جمهوری اسلامی ایران است
توجه به زیرساختهای کشور از مهمترین دستاوردهای برجسته جمهوری اسلامی ایران در حوزه عمرانی است.

دکتر احمد افضلی معاون فنی و عمرانی استانداری البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت: با شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، مهمترین اقدامی که این نظام برای ایجاد رفاه و عدالت در بین مردم کشور می دید توجه به زیرساختهای عمرانی در همه بخش ها بود.

احمد افضلی ادامه داد: افزایش عدالت در دسترسی به انواع زیرساخت‌های شهری و روستایی در کشور با تشکیل جمهوری اسلامی حتی در دورترین نقاط کشوراز جمله موضوعات مهم و کارکردی این نظام است.

وی ادامه داد: افزایش بی سابقه سرعت حمل کالا و مسافر با ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی که میزان و مقدار آن را قبل و پس از تشکیل جمهوری اسلامی نشان دهنده میزان توجه مدیران کشور در رفع بی عدالتی و ایجاد رفاه برای جامعه است.

افضلی افزود: کسب دانش و توانایی مهندسی در همه حوزه‌های زیرساختی کشور طی سال‌های بعد از انقلاب از جمله دستاوردهای زیر ساختی ای است که جمهوری اسلامی ایران آن را به مردم ارائه کرده است.

معاون فنی و عمرانی استانداری البرز در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: تبدیل وضعیت وابستگی به متخصصان و مستشاران خارجی در ایجاد زیرساخت‌های اساسی کشور به بی نیازی از مستشاران خارجی و صدور خدمات فنی مهندسی در همه ابعاد در سال‌های بعد از انقلاب نیز از جمله مهمترین اصول زیر ساختی جمهوری اسلامی است که بعد و قبل آن را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی برکات و نعمات بسیاری را برای ایران داشته است که تا سالهای سال ماندگار و مانا خواهد بود/.