آقای عمار! حرمت نمک ما را نگه دارید
آقای عمار! حرمت نمک ما را نگه دارید
غ. کمالی - آقای عمار! خدا کند نرسد روزی که نمک نام شورا برای شما ارزشمندتر از نمک نان مجلس باشد! آنوقت با فونت تیتر خواهم نوشت آقای عمار حرمت نمک رای مردم را در شورا نگه داشتید که می خواهید حرمت نمک نان مجلس را نگه دارید؟

شنیدم در جلسه هذا و کذای تجلیل از خبرنگاران مدیریت شهری گفته اید که خبرنگارانی که نمک ما را می خورند، حرمت نمک ما را نگه دارند.
عجب جمله جهانی ای ! جانم به در آمد از این همه نقض گویی و پندو اندرزت جانان! چقدر مسایل پیچیده جهان هستی و کائنات را در چند جمله وزین و سنگین به زبان می رانی، اصلا قند دلمان آب شد از این همه لطیف و لطیفه سرایی، جانم از این همه شکر شکنی و شیرین زبانی، ای رییس، ای نایب رییس، ای بغل دست رییس، ای بالا دست رییس، ای سخنگو، ای سخن ور، ای همه چی تمام، عجب زبانی ، عجب کلماتی، عجب عطر شیرینی از دهان مبارکت بیرون آمد، واقعا دست مریزاد، مرحبا، باریکلا،صد باریکلا، شما اصلا خود جنسی، رای اول این شورایی، حق تورا به جان خودت خورده اند با این همه قند پراکنی.
آقای عمار! الان که این همه از شما تعریف کردیم نکمدان تان را به دون ترک به اتان پس دادیم. حرمت نمک تان را نگه داشتیم دلتان خنک شد، راضی باشید، هذا بضاعتنا! امیدوارم این بار که پشت تریبون رفتید بگویید نمک خوران ما، حرمت نمک ما را نگه داشتند.

هر چقدر در این جمله سنگین شما که باید آن را بر سر در IFJ (کنفدراشیون جهانی اتحادیه های روزنامه نگاران) نوشت غور می کنم تا از لذایذ و حضایض آن بهره مند شوم، باز هم کم است خدایی اش.
می شود بعد از یک جلسه رسمی شورا، درست همان موقعی که پوزیشن کریستین امانپور می گیری تا مصوبات شورا را بخوانی یک بار دیگر البته این بار با صدای بلند این جمله را بخوانی ما لذت ببریم از این همه ابهت. “خبرنگارانی که نمک ما را می خورند، حرمت نمک ما را نگه دارند”
آقای عمار! اگر منظورت آن خبرنگارانی است که استخدام شهرداری هستند که نمک شما را می خورند و حرمت نمک تان را می شکنند، از بی مدیریتی شما یا عدم مدیریت شما یا نداشتن مدیریت شما، در کل از بی …. شماست. وقتی نمی توانید کارمند خودتان را مدیریت کنید پس بهتر است خواب مجلس رفتن و مدیریت یک کشور را از سرتان بیرون کنید.
اگر منظورتان خبرنگارانی است که به آنها آگهی می دهید و رپرتاژ می دهید، باز هم از بی برنامه گی شماست که نتوانستید در یک سال گذشته برنامه منسجم و مدونی برای این موضوع تدوین کنید و آنوقت یکی می رود، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون می گیرد و دیگری ۱ مییون و سیصد هزار آنهم فقط بخاطر حفظ حرمت نمک شما!
اگر کسی حرمت نمک شما را بشکنید می روید شهردارتان را به خاطر نتوانستن خودتان استیضاح می کنید که نداشتن برنامه ای برای این اقدام هم از بی …. شماست.
اگرهم منظورتان از خبرنگاران آن خبرنگارنی است که به تعبیری از پر شال شما به نام و نانی رسیدند، و حالا حرمت نمک تان را نگه نمی دارند، آنهم از بی تدبیری و بی مدیریتی شماست که نتوانستید رفیقی انتخاب کنید که به شما پشت نکند، که باز هم باید گقت این هم از بی …. شماست.


آقای عمار در آن جلسه هدا و کذا از رونمایی سامانه شفافیت شورای شهر گفتید. یاللعجب، شفافیت! واقعا می خواهید این سامانه را راه بیندازید دم تان گرم، نفس تان حق، روح مان شاد، دلمان جلا، حالمان صفا، چقدر کار بزرگی. در دنیا اول نفر شما آن را به ثبت رسانده اید محشری است برای خودش، انشاله که به یمن و میمنت حضور مبارک حضرت والا مقام و عالی جاهی مثل شما اتفاق بیفتد، اما یک نکته می شود در آن غیبت های غیر موجه اتان و تاخیرهای تان در شورا را پیدا کرد، می شود دید از ابتدای ورودتان به شورا، چند دقیقه تاخیر در حضور در جلسات داشته اید؟ ۲۰ جلسه ای که من را محاسبه کرده بودم به طور متوسط ۲۵ دقیقه با احتساب ۲۰ جلسه می شود ۵۰۰ دقیقه تاخیر فقط در ۲۰ جلسه!
حتما بگویید این آیتم رو اضافه کنند تا ما بدانیم آقای عمار حرمت نمک رای مردم را نگه می دارد؟
آقای عمار! راستی آن کارمند اخراج شده ای که یک روز دستش را گذاشتی در دست آن رییس سازمان و بعدش شد روابط عمومی آن سازمان را یادت هست! آن موقع به این فکر بودی که حرمت نمک رای مردم را نگه داری؟! اسمش را چه می گذارند، رانت؟ سفارش؟ اخلال در کار مدیریت شهری؟ دخالت در انتصابات؟ واقعا آن حرمت نمک مردم یادت بود؟