فانی با حکم وزیر کشور عصو هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری البرز شد
فانی با حکم وزیر کشور عصو هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری البرز شد
ابوالفضل فانی مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز حکم جدید از وزیر کشور گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فانی که مسئولیت مدیر کلی فنی معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز را بر عهده دارد، در حکمی جدید به عنوان عضو شعبه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری البرز منصوب شد.
مهمترین وظیفه شعبات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در استانداری ها رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است و آراء صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .