نظارت بر آزمایشگاه های خاک و بتن افزایش می یابد
نظارت بر آزمایشگاه های خاک و بتن افزایش می یابد
اولین نشست مدیران و اعضای آزمایشگاه های خاک و بتن استان البرز با ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز برگزار شد.

مهندس خیری رییس سازمان نظام مهندسی استان البرز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت آزمایشگاه های خاک و بتن در استان البرز اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع آزمایش خاک و بتن در استحکام بنا و توجه به حفظ ایمنی مردم در سازه هایی که ساخته می شود، نظارت بر این آزمایشگاه ها افزایش می یابد.

وی گفت: خوشبختانه بستر اجرای یکی از مهمترین بندهای قانونی در خصوص لزوم اجرای آزمایش خاک در ساختمانهایی با ۵ طبقه بیشتر ایجاد شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی استان البرز در ادامه اظهار داشت: اجرایی شدن این بند از قانون توجه بیشتر آزمایشگاه های خاک و بتن را می طلبد تا با دقت و نظارت بیشتر بر انجام آزمایش های خود، مقابل اتفاقات ناگواری که آینده می تواند روی داده را بگیرند.

این مسئول نظام مهندسی استان البرز در ادامه به برخورد با اقدامات غیر قانونی برخی مهندسان اشاره کرده و اظهار داشت: نظام مهندسی استان البرز در برخورد با تخلفات و انجام نظارت دقیق و بهتر، اصرار داشته و تلاش دارد تا با انجام این نظارت ها، مقابل معدود اقدامات صوری و غیرقانونی صورت گرفته درا ین بخش را بگیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی استان البرز همچنین با اشاره به اقداماتی که در راستای ایجاد درآمد و منافع برای مهندسان بخصوص در حوزه آزمایشگاه هاصورت گرفته است اظهار داشت: اجرایی شدن این بند از قانون که ۵سقف به بالا نیاز به انجام آزمایش های خاک و بتن دارد، هم در راستای افزایش ایمنی سازه های شهر و به تناسب جان مردم قدم بر می دارد، هم محلی است برای ایجاد درآمد های پایدار برای آزمایشگاه های خاک و بتن که در نهایت به ارتقای سطح درامدی مهندسان می انجامد.

وی افزود: متاسفانه علیرغم جو روانی موجود در جامعه مبنی بر اینکه مهندسان از تمکن مالی بالایی برخوردارند، اما بسیاری از مهندسان جزو جامعه متوسط رو به پایین جامعه بوده و نیاز است تا در راستای معیشت این قشر از جامعه تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

لازم به توضیح است در انتهای جلسه جمعی از مدیران و اعضای آزمایشگاه های خاک و بتن استان البرز به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند.