شورای شهر فردیس هوشیار باشد/امتحان پس داده ها را به شهرداری راه ندهید
شورای شهر فردیس هوشیار باشد/امتحان پس داده ها را به شهرداری راه ندهید
یکی از اعضای شورای شهر فردیس از این نامزد تصدی شهرداری بپرسد که چطور می شود در دوره مدیریت وی با مادر یکی از اعضای شورای شهر قراردادی منعقد می شود که زمین اش از معاون وقت وزیر کشور خریداری شده است؟ آیا اعضای شورای شهر فردیس می خواهند دوباره تکرار مکراراتی را داشته باشند ؟

شورای شهر فردیس اگر چه در جابجایی رضا آژیر اما و اگرهای فراوانی داشت و این اما و اگرها با انتقادات تند حجه الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان فردیس مواجه شد، اما اکنون باید با درس گرفتن از اتفاقات گذشته، انتخابی جدی و درست داشته باشد که بتواند به عنوان یک شورای انقلابی در انتهای سه سال از فعالیت خود که مانده است حرفی برای گفتن داشته باشد.

این روزها که نام هفت کاندیدای تصدی پست شهرداری فردیس به چشم می خورد نام برخی از امتحان پس داده هایی دیده می شود که در مدت فعالیت خود در سمت شهرداری در شهرهای دیگر، اقداماتی را انجام داده اند که نه تنها به رشد و شکوفایی شهر کمک نکرد، بلکه اکنون بعد از گذشت یک سال از رفتن شان، مشکلات شهر بیش از پیش دیده و عیان می شود.

در بین این افراد نام یکی از این افراد به عنوان پیرترین فردی که در بین کاندیداها وجود دارد، نامی در خور تامل است.

او که در مدت زمان فعالیت خود در شهرهای مختلف از جمله گرمدره و محمدشهر، کارنامه قابل قبولی نداشته و بسیاری از شهروندان از عملکرد وی گلایه داشته اند اکنون در آستانه بازنشستگی اش به عنوان کاندیدای تصدی شهرداری فردیس مطرح می شود.

اول این سئوال مطرح می شود که شهرداری چه ویژه گی هایی دارد که کارمند فرمانداری کرج، که عمده مسئولیت هایش در پست های فرمانداری بوده، و از و از سر نبودن فردی توانمند وی به عنوان سرپرست شهرداری گرمدره نه از سوی شورای شهر بلکه از سوی استاندار وقت به دلیل منحل شدن شورا، معرفی می شود، که اکنون به دنبال رسیدن به کرسی شهرداری فردیس است؟

اعضای شورای شهر فردیس آیا عملکرد گذشته این فرد را در شهرداری گرمدره بررسی کرده اند، یا وی نیز گزینه معرفی شده از سوی دستگاه هایی است که سفارش جابجایی رضا آژیر را دادند؟

کارمند استانداری البرز به نبایت از شورای شهر، از سوی استاندار می شود شهردار فردیس و موضوع واگذاری یک دستگاه ماکسیما به استاندار وقت به دلیل کمردردش آنهم از پول شهرداری گرمدره می شود نقل محافل؟

اعضای شورای شهر باید از وی بپرسند که آیا هزینه کرد ۴۰۰ میلیون تومانی برای دفتر مجید سریزدی معاون فنی عمرانی استانداری البرز صحت دارد یا خیر؟

آنها باید از این نامزد نشستن بر روی صندلی شهرداری فردیس بپرسند که آیا برای درآمد زایی برای شهری همچون گرمدره و محمدشهر که در وضعیت نامناسب مالی بودند، آیا توانست برای درآمدزایی بهتر و بیشتر این شهر کاری انجام دهد یا اینکه فقط به زمین فروشی و خام فروشی پرداخت تا بتواند حقوق پرسنل شهرداری را بدهد؟

یکی از اعضای شورای شهر فردیس از این نامزد انقلابی خود بپرسد که چطور شد در آخرین روزهای حضورش در شهر، یکی از بهترین اماکن شهری را به مزایده گذاشت تا پولش را هزینه دستمزد کند؟

یکی از اعضای شورای شهر فردیس از این نامزد تصدی شهرداری بپرسد که چطور می شود در دوره مدیریت وی با مادر یکی از اعضای شورای شهر قراردادی منعقد می شود که زمین اش از معاون وقت وزیر کشور خریداری شده است؟ آیا اعضای شورای شهر فردیس می خواهند دوباره تکرار مکراراتی را داشته باشند که در سوابق این افراد وجود دارد؟

سئوال من از اعضای شورای شهر این است که چطور می شود، فردی در مسند شهرداری قرار گیرد که ۳۰ سال خدمت اش تمام شده و به دلیل برخی ملاحظات قانونی در سن بازنشستگی می تواند مسئولیت بگیرد، شعار جوانگرایی اتان کجا رفته است؟

از اعضای شورای شهر می پرسم چطور ممکن است کاندیدای مورد نظر شما در شهرداری فردیس حدود دو سال هم حق مسکن بگیرد، هم از خانه سازمانی شهرداری استفاده کند و سر آخر هم بگوید مشکل از مالی بود من نمی دانستم مالی باید این فیش حقوقی را درست می کرد؟

از اعضای شورای شهر فردیس می پرسم چطور می خواهید کسی را انتخاب کنید که در دوره خود از جمله افرادی بود که فیش های نجومی دریافت می کرد؟

از اعضای شورای شهر می پرسم آیا دوست دارید شهردرای را انتخاب کنید که به دنبال شکایت از رسانه ها باشد و هر کس که کمترین انتقادی کرد را به دادگاه بکشاند و شهر را با چالش مواجه کند؟

لطفا کمی در انتخاب هایتان و اسامی افرادی که نام بردید دقت کنید.

هر چند می دانیم این نیروی انقلابی در آستانه بازنشستگی دوباره دست به شکایت شده و از ما شکایت می کند اما حق گفتنی است حتی اگر به ضررمان باشد.

در روزهای آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.