سلاجقه: بهبود شرایط محیط زیست کشور نیازمند تلاش بیشتر محیط بانان است
سلاجقه: بهبود شرایط محیط زیست کشور نیازمند تلاش بیشتر محیط بانان است
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت نامناسب محیط زیست کشور، گفت: در این برهه سامان یافتن و بهبود وضعیت محیط زیست در سراسر کشور نیاز به تلاش بیشتری از سوی محیط بانان دارد.

 

علی سلاجقه در آیین آغاز نخستین دوره آموزش محیط بانی کشور که در مرکز آموزش محیط بانی کشور واقع در کرج برگزار شد، افزود: ما به عنوان محیط بان وظیفه داریم  با تمام توان از تمام ظرفیت های کشور شامل جانداران و غیرجانداران حفاظت و پاسداری کنیم.

معاون رییس جمهور  اظهار داشت: بایستی وضعیت محیط بانی را از جنبه های مختلف تجهیزات و امکانات و تمام آنچه که یک محیط بان در تراز امروز دنیا و استاندارد شدن نیاز دارد، ارتقاء دهیم.

سلاجقه با بیان اینکه امروزه باید از ظرفیت های گاهی قهری برای حفاظت از محیط زیست کشور استفاده کنیم، گفت: این مجموعه ابتدا باید ظرفیت های اخلاقی را مدنظر قرار دهد و اخلاق خمیرمایه تمام تلاش ها و جانبازی های محیط بانان باشد.

وی با تاکید بر اینکه سرلوحه اصلی این مجموعه بایستی اخلاق و سپس آموزش های به روز و در تراز ملی و بین المللی استاندارد و نظامی باشد، افزود: همچنین محیط بانان بایستی با مسایل حقوقی در برخورد با متخلفان آشنا باشند و در مرحله بعد آنچه مورد نیاز محیط بانان  است ارتقای وضعیت جسمانی می باشد.

معاون رییس جمهور اظهار داشت: آموزش مستمر در ابعاد مختلف اخلاقی، علمی، اعتقادی و جسمی محیط زیست را به روزهای خوبی می رساند و ما وظیفه ارج نهادن و قراردادن تجهیزات در اختیار شما داریم تا اگر متخلقی باشد با دستان پرتوان و چشمان قوی شما در عرصه حضور نیابد.

وی اظهار امیدواری کرد که افتتاح آموزش های محیط بانی کشور سرآغازی بر محیط بانی جدید در کشور باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این آیین ضمن سان دیدن از نیروهای محیط بانی سراسر کشور با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کرد.