برای حاجی قاسمی مرید سینه چاک/ سیاسی کاری ممنوع
برای حاجی قاسمی مرید سینه چاک/ سیاسی کاری ممنوع
ع کمالی - آقای تختی! از این نباید ناراحت باشی که دوستان اندک متخصص شما و به تعبیر خودتان " رفقای شما که الحمدالله زیاد هم نیستند" و احتمالا زبانم لال با فشار من و دوستان من بر مناصب شهرداری تکیه زده اند، را می برند می گذارند بر سرویس های بهداشتی. باید این نهیب...

 

اینکه نباید پشت سر درگذشتگان و دست از دنیاکوتاه شدگان حرف زد، درست! سمعا و طاعتا، اما نباید هم از آنها قدیس و بت ساخت.

اینکه شما در شهرداری سابقه داشته اید و بعضا مدتی هم در یکی دو سازمان که اتفاقا همان مراد عزیزتان در آن سازمان ها مسئولیت داشته کار کردیده اید این هم درست، اما چرا فکر می کنید همه چیزدان هستید و تنها شمایید که در شورا می دانید و می فهمید و تصمیم هایتان همه درست است؟

برادر من انسان با خطاهایش زاده شده است، اما آنهایی که مسئولیت دارند،  خطای کوچک شان بزرگ است. پس شما هم فکر نکنید که خطا ندارید.

راستی می دانید تزویر را با کدام ز می نویسند، این ز یا این ض یا این ظ؟ ( البته برای غیر متخصص ها می گویم شما که متخصصی)

می شود بگویید، کجای ۹۲ ماده، قانون شوراها، نه اصلا کجای ۲۹ بند ماده ۷۱ قانون شوراها که وظیفه شما را مشخص می کند، گفته وظیفه شورا تخصص است. یا متخصصین باید به شورا بروند؟ چه کسی این حرف را زده؟

برادرمن! شما که متخصص اید و تخصص تان را نمی شود با تریلی ۱۸ چرخ یدک کشید، کجای قانون شوراها که باید برای شما فصل الخطاب باشد، نه تُرید الخطاب گفته که شورا جای متخصصان و کار تخصصی است؟ ببخشید این همه دکتر مهندس شهرداری به چه درد می خورد که شما بروی کار تخصصی کنی و آنها بیکار باشند، اگر می خواستی که کار تخصصی کنی خوب شهردار می شدی برادر متخصص من!

راستی خطبه را با کدام ط می نویسند؟ این ت یا این ط؟( البته برای غیر متخصص ها می گویم شما که متخصصی)

در کشّاف ( برای غیر متخصص ها می گویم شما که متخصصی، حتما با تشدید باید بخوانی اش) ناظم الاطبا آمده است:: “خطبه ، عبارتست از گفتاری که مشتمل بسم اﷲ الرحمن الرحیم و سپاس ایزد متعال بدانچه او را سزاوار است و درود بر پیمبر آخرالزمان صلی اﷲ علیه و آله و سلم و در آغاز گفتار واقع شده باشد.”

ادامه ندهم می ترسم “سین” تخصص مان باد کند”صاد” شود.

عزیز دل برادر! شما که مدام غبغب تان باد می کند و هر جلسه به قول خودتان دم از دزدگیری و مچ گیری نمی زنید و به دنبال ریشه های فساد هستید، می شود این سئوال من را پاسخ دهید: چرا در بحبوحه ( معنی اش را برای غیر مختصصان می نویسم شما که متخصصی یعنی وسط میدان) انتخابات، ستاد انتخاباتی شما می شود ساختمانی که در بهترین نقطه شهر قرار داشته و سالهاست مشکل ساختمانی دارد، و پیش از شما هم در اختیار ستاد کسانی بود که به سردمداران زر و زور و تزویر معروف بوده اند؟ اگر بخواهم بدنبال ریشه فساد بروم کجا را باید بگردم؟ این سئوال را پاسخ می دهید؟

احتمالا باید به چهارصدی ها برسم؟ یا یزدی ها؟ یا به …. همه اینها که می شود فامیل و فامیل بازی و دوست و بچه محل بازی ؟ آیا با ریشه این فسادها برخورد می کنید؟

آقای تختی! از این نباید ناراحت باشی که دوستان اندک متخصص شما و به تعبیر خودتان ” رفقای شما که الحمدالله زیاد هم نیستند”  و احتمالا زبانم لال با فشار من و دوستان من بر مناصب شهرداری تکیه زده اند، را می برند می گذارند بر سرویس های بهداشتی. باید این نهیب ( برای غیر متخصص ها می نویسم شما که متخصصی یعنی بانگ، داد، فریاد، نعره) را به خودت بزنی که ای وای من چرا به فکر مردم نیستم؟ چرا جلسات شورا را که دبیرش هم هستم با متوسط ۱۸ دقیقه تاخیر برگزار می شود؟

این را برای غیر متخصص ها می گویم شما که الحمدالله متخصصی! متوسط ۱۸ دقیقه تاخیر در برگزاری جلسه که شما یکی از رکورداران تاخیر در صحن شورا هستید، در ۳۰ جلسه برگزار شده، می شود ۵۴۰ دقیقه، یعنی اگر هر جلسه را دو ساعت و نیم در نظر بگیریم یا به عبارتی ۱۵۰ دقیقه، جلسات شورایی که شما دبیرش هستی از ابتدا تا الان حدودا سه جلسه رسمی که می بایست تشکیل می شده، تشکیل نشده و باید برایتان غیبت غیر موجه بزنند.

راستی چرا کلیپ منتشر شده از نطق پرطمطراق ( برای غیر متخصص ها می گویم شما که متخصصی یعنی شکوهمند، شوکتمند، مجلل) در صفحه شخصی اتان در اینستاگرام را بریده بریده و مقطع مقطع می گذارید؟ مگر از کسی می ترسید، شما که ازین موارد کوتاه نمی آیید پس با تیم خودتان هم برخورد کنید که تمام صحبت های تان را در صفحه شخصی اتان نمی گذارند؟ مصلحت را کنار بگذارید شفاف عمل کنید، با فساد برخورد کنید این هم یک نوع فساد است( ارائه هدفمند اطلاعات به مخاطبان)

دوست عزیز من! دمت گرم، نفست حق، صدایت رسا، نطق هایت دراز، مقامت شامخ، پرچمت افراخته، سطح تحمل ات بالا، برخورد با فسادت مستدام، اصلا شما پلنگ بیشه کویر کاراکال یزد، اصلا شما نگهبان قلعه خورمیز مهریز بالاتر از این! واقعا دمت گرم که با فساد برخورد می کنی، ریشه فساد را در می آوری و به قصد برخورد با ریشه فساد جلو می روی، مرحبا، کف و جیع و داد و هورای ۱۷۵۱۰ نفری که به تو رای داده اند، برای تو!

اما برادر من چرا فقط بعضی فسادها؟

آخر مطلب هم یادی کنم از مرحوم ملک الشعرا امامی هروی که در هشتصدمین سالگرد رحلت شان قرار داریم. و یک بیت شعر از ایشان بگویم

زين عمارت ملک هم در رفعت و هم در صفا / گر تفاخر مي کند وقت است بر اوج سماء

برای غیر متخصص ها می گویم شما که مختصصی: ملک‌الشعراء رضی‌الدین ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر بن عثمان هروی (وفات ۶۸۶ ه‍. ق) متخلص به امامی از شاعران ایرانی اوایل روزگار ایلخانی است. زادگاه او هرات بوده و مدح پادشاهان  آل کَرت را کرده است.

ع. کمالی