انتخاب هنرمند شهرستان فردیس به عنوان عضو هیئت داوری ششمین دوره مهر اصالت ملی صنایع دستی
انتخاب هنرمند شهرستان فردیس به عنوان عضو هیئت داوری ششمین دوره مهر اصالت ملی صنایع دستی
گرشاسبی از انتخاب هنرمند شهرستان فردیس به عنوان عضو هیئت داوری ششمین دوره مهر اصالت ملی صنایع دستی خبر داد.

 

 

احد گرشاسبی رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردیس از انتخاب هنرمند شهرستان استاد محمد امین حائری به عنوان یکی از منتخبین هیئت داوری استان البرز در ششمین دوره مهر اصالت صنایع دستی منطقه  پنج کشور که با حضور استانهای البز،مرکزی و تهران برگزار گردید خبر داد.

 

لازم به ذکر است در این دوره تعداد ۱۳۰ از اثر پس از داوری اولیه به مرحله نهایی راه یافته است.