آقای عباسی : وای به روزی که بگندد نمک/ خانه مطبوعات متولی رسانه ها نیست
آقای عباسی : وای به روزی که بگندد نمک/ خانه مطبوعات متولی رسانه ها نیست
ع.کمالی - اگر امروز هم مثل همه زمانهایی که به مردم گزارش ندادید، گزارش نمی دادید و به مان تلوزیون می رفتید، برایتان بس بود، لااقل به برخی ها عنوان نمی دادید که نه جایگاه شان هست و نه آنقدر مقبولیت دارند که حداقل بتوان گفت مرجعی هستند برای رسانه ها، به قول دکتر انوشه اگر حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن که بلد هستید.

مطمئن هستیم که نماینده هر چقدر هم که قوی باشد از همه موضوعات مطلع نیست و نمی داند همه چیز را. پس می گردد دنبال افرادی که بتواند به او کمک کرده و مشاوره بدهند.

به دنبال افرادی می گردد که گلیم اش را از آب بیرون درآورد. وقتی که عباسی از مردم رای گرفت و وارد مجلس شد( بماند به چه اندازه و با چه کیفیتی) بالاخره نماینده مردم شد. گفتند شهر و استان را نمی شناسد، پس آدمهای قوی در کنارش می گذاریم که آنها استان را می شناسند.

اما امان از این آدمهای کنار دستی و دم دستی و دفتر دستی

همه این ها را گفتیم تا بگوییم، این آدمهای باصطلاح مطلع و مشاور که شمای نماینده آن را انتخاب کردید نمی داند که خانه مطبوعات متولی مطبوعات نیست.

وقتی از زبان فردی رسمی از دفتر نماینده ای که قرار است برای این کشور قانون بگذارد، اطلاعات دقیق بیرون نمی آید، پس وای بر…

آقای نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا که شهرهای اطرافتان را نمی شود با تریلی کشید، وقتی اطلاعات غلط به شما می دهند یا از روی ندانستن است و یا از روی دانستن و پنهان کردن است.

اگر ندانستن است که بد است یکی از دفتر شما که مسئولیت هم دارد، آن را به زبان بیاورد، اگر دانستن و خود را به ندانستن زدن است که آن هم عذر بدتر از گناه است.

عنوان دادن از یک جایگاه رسمی قانون گذار به جمعی که بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران استان نه عضو آن هستند و نه از عملکرد این خانه راضی، فقط تلاش برای احیای آن است.

آقای عباسی خانه مطبوعات استان، جسد نیمه جانی است که برخی از مدیران آن، چنبره ای بر آن زده اند که با جرثقیل ۵۰ تنی هم نمی توان آن ها را جدا کرد، علتش چیست؟ خدا می داند، اما جایگاه اش نه در قانون متولی گری رسانه هاست و نه به اندازه ای مقبولیت دارد که بتوان آن را اساسا مرجع برای همین دعوت های کوچک دانست. پس فقط با این اقدامات ضعیف خود را ضعیف تر نشان ندهید.

البته سعی کنید تجدید نظری هم در مشاورهایتان بکنید که اگر همه مثل همین کسانی که به شما پیشنهاد نحوه برگزاری این جلسه، خود جلسه که فی نفسه خوب و قابل تامل و نیاز است که در آن کوتاهی هم داشته اید، اما نحوه برگزاری جلسه دادند و خانه مطبوعات را متولی می دانند، همه امضاهایی که در چند وقت گذشته داده اید را پس بگیرید که اشتباه مشاوره به شما رسانده اند.

اگر امروز هم مثل همه زمانهایی که به مردم گزارش ندادید، گزارش نمی دادید و به مان تلوزیون می رفتید، برایتان بس بود، لااقل به برخی ها عنوان نمی دادید که نه جایگاه شان هست و نه آنقدر مقبولیت دارند که حداقل بتوان گفت مرجعی هستند برای رسانه ها،

به قول دکتر انوشه اگر حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن که بلد هستید.

ع. کمالی

 

بقول آن دکتر روانشانس معروف اگر حرف زدن بلد نیستیم حرف نزدن که بلدیم.