نشست هم اندیشی هیات مدیره اتحادیه چاپ و نشروعکاسان با رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فردیس
نشست هم اندیشی هیات مدیره اتحادیه چاپ و نشروعکاسان با رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فردیس
نشست هم اندیشی اعضای هیت مدیره اتحادیه چاپ و نشروعکاسان با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس در دفترایشان روز سه شنبه 21بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس،حمیدرضا ولیزاده گفت :در این جلسه که در دفتر ایشان برگزار شدواعضای هیات مدیره اتحادیه حضور داشتند، در خصوص مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و پیشنهاداتی در خصوص رفع معضلات با همکاری اتحادیه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس مطرح و مقرر گردید ؛ پس از برگزاری جلسه ای تخصصی، در این خصوص همکاری لازم صورت پذیرد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فردیس، ضمن تشکر از حضور هیات مدیره و طرح موارد مطرح شده، به حمایت و ارتقاء کیفیت توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس اشاره نمود و گفت: ما و همکارانمان از هیچ کمکی در خصوص رفع مشکلات و بهبود بخشیدن به وضعیت چاپ ونشر وعکاسان دریغ نخواهیم کرد.

در ادامه محمد مرادی رئیس اتحادیه نیز ضمن تشکر و تعامل وهمکاری این اداره در جهت بهبود وضعیت تشکر وقدردانی نمود.