رييس ستاد اجرايى نمايشگاه صنعت برق و ساختمان گفت: براى بازديدكنندگان از اين نمايشگاه مجوز تردد صادر مى شود.

به گزارش پايگاه خبرى البرز فردا ، مسلم نوروزى در تماسى تلفنى با خبرنگار ما اذعان كرد: ما از بازديدكنندگان استقبال و براى آنها مجوز تردد صادر مى كنيم.

نوروزى در پاسخ به دغدغه علاقمندانى كه از استان هاى ديگر قصد بازديد از نمايشگاه صنعت برق و ساختمان دارند تأكيد كرد: اين عزيزان براى گرفتن مجوز تردد با ستاد اجرايى نمايشگاه تماس بگيرند.

وى ادامه داد: ما از كسانيكه بخواهند از اين نمايشگاه بازديد كنند استقبال مى كنيم و تدابير لازم جهت هماهنگى را انجام مى دهيم.

اين مسئول در پايان با اعلام شماره هاى ٣٣٦٩٠٦٣٨-٠١٣ و ٣٣٦٩٠٩٥٩-٠١٣ از علاقمندان خواست تا با تماس با ستاد اجرايى نمايشگاه صنعت برق و ساختمان تماس بگيرند تا مجوز تردد براى آنها صادر شود.

نمايشگاه صنعت برق و ساختمان در رشت از بيست و يكم تا بيست و چهارم بهمن ماه برگزار مى شود.