نمايشگاه صنعت برق و ساختمان رشت را به وقت ديگرى موكول كنيد
نمايشگاه صنعت برق و ساختمان رشت را به وقت ديگرى موكول كنيد
ليد: برخى از غرفه داران نمايشگاه صنعت برق و ساختمان پيشنهاد شان به ستاد اجرايى اين نمايشگاه موكول كردن زمان برگزارى به وقت ديگرى است.

به گزارش پايگاه خبرى البرز فردا نمايشگاه صنعت برق و ساختمان از بيست و يكم تا بيست و چهارم بهمن ماه در رشت برگزار مى شود.

برخى از غرفه داران در تماس با خبرنگاران ما به علت محدوديت هاى ترافيكى ستاد ملى مبارزه با كرونا به استان گيلان خواستار جابجايى زمان نمايشگاه هستند.

ستاد ملى مبارزه با كرونا به علت شرايط بحرانى استان هاى شمالى از ديروز ورود خودروهاى غير بومى را به اين استان ها منع كرد.

نمايشگاه صنعت برق و ساختمان در تهران نيز بنا بود در ۹ الی ۱۲ آبان ماه برگزار شود كه به علت محدويت هاى كرونايى با با یک ماه تاخیر در۲۲ الی ۲۹ دی ماه برگزار شد.

غرفه داران كه دغدغه استقبال مردم از نمايشگاه به دليل منع تردد را دارند از ستاد اجرايى درخواست صدور مجوز تردد و يا جابجايى زمان نمايشگاه را خواستارند.

برگزارى نمايشگاه ها نقش عمده ايى در توليد ثروت، رونق اقتصادى براى صاحبان توليد و افزايش اشتغال دارد.