آزادی ۳۷۵ زندانی با پابند الکترونیکی
آزادی ۳۷۵ زندانی با پابند الکترونیکی
مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج اعلام کرد که در اجرای حبس زدایی، ۳۷۵ مددجوی این ندامتگاه با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شدند.

به گزارش البرز فردا « دستبند و پابند الکترونیکی  به نوعی کنترل متهمان و مجرمان است که در آن متهم در یک محدوده مشخص در درون خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیک هوشمند مانند دستبند یا پابند الکترونیکی، حضور وی در محدوده از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود که این امر منجر به کاهش آسیب‌ها و جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد.»

اشکان کمالی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت : برابر اولویت پنجم سازمان زندا ن ها در اجرای نظام نیمه آزادی مددجویان این طرح به صورت جدی در ندامتگاه قزلحصار اجراشده است .

وی اضافه کرد: مددجویانی شامل این طرح شدند که حکم حبس آنها زیر پنج سال بوده و یک چهارم حبس را سپری کرده و بدون تعدد سابقه مجرمیت و دارای حسن اخلاق درزندان باشند.

کمالی گفت: فعالیت مرکز مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی و به منظور حبس زدایی اجرایی  شده است.

وی خاطرنشان کرد که طی هفته گذشته تاکنون ۲هزارو ۲۵۰ مورد تقاضای عفو به کمیسیون عفو ارجاع شده و پرونده مددجویان درحال بررسی است.

کمالی افزود: حضور دادستان ها و معاونان آنها در هفته گذشته در ندامتگاه قزلحصار پرونده ۷۵۰ مددجو نیز برای آزادی مشروط به شعب مربوطه ارجاع شده است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار بیان کرد: همچنین ۳۷۵ پرونده تعلیق حکم نیز به مراجع ذیربط برای اجرا معرفی شد.

ندامتگاه قزلحصار یکی از چهارزندان مستقر در کرج است .