انقلاب اقتصادی در گرو رشد تولید
انقلاب اقتصادی در گرو رشد تولید
حمایت از تولید داخلی همواره یکی از تاکید های رهبر انقلاب بوده است. نامگذاری سالهای اخیر با چاشنی اقتصادی توسط مقام معظم رهبری خود نشان دهنده اهمیت موضوع اقتصاد است که همت و توجه مسئولان و تولیدکنندگان و صنعتگران را می طلبد.

گذر زمان و تاریخ ثابت کرده است رشد اقتصادی و توانمندی اقتصادی یکی از مولفه‌های اصلی قدرت محسوب می‌شود به گونه‌ای که کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه ویژه و مناسبی قرار دارند در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های جهانی حرف اول را می‌زنند
و مردم آن کشورها در رفاه و آسایش زندگی می کنند.
با ظهور پدیده کرونا بسیاری از زیرساخت های معیوب اقتصادی نمایان شد و اقتصاد نحیف کشور بیش از هر زمان دیگری نقص های خود را به نمایش گذاشت.

علاوه بر آن دخالت عمال بیگانه و ایجاد هرج و مرج اقتصادی در کشور طی چند وقت اخیر نشان داد که باید به صورت ویژه تری به اقتصاد نگریسته شود وابسته بودن به دلار و همچنین تحریم هایی که قلب اقتصاد را نشانه رفته اند دلیل دیگری برای ایجاد انقلاب اقتصادی در کشور است.
اما انقلاب اقتصادی نیازمند پیش شرط هایی است که باید رد پای آن را در سخنان رهبری و نامگذاری سال جستجو کرد. تولید داخلی، رونق اقتصادی و جهش تولید کلید واژه‌هایی است که سیگنال آن را رهبر به سران مملکت و طراحان اقتصادی داده اند.

با اندک تاملی می توان دریافت که اگر بخش تولید غنی گردد و مایحتاج کشور در درون مرزهای وطنی فراهم شود راه را برای قوی شدن اقتصاد باز می‌کند. برکسی پوشیده نیست زمانی که ملتی به این باور رسید که توان آن را دارد که احتیاجات خود را بدون نیاز به نیروی خارجی تولید کند این اشتیاق نیز به وجود می‌آید که کیفیت کالای تولیدی خود را به اندازه ای ارتقا دهد که در بازارهای خارجی با اجناس دیگر رقابت کند.
با قاطعیت می‌توان گفت تولید و صادرات می‌تواند ایران را به کشوری ابرقدرت تبدیل کند چرا که از هر زاویه ای به منابع کشور نگریسته شود فراوانی و تنوع بیش از هر چیز دیگری به چشم خواهد آمد. منابع معدنی، انرژی، تنوع آب و هوایی صنایع دستی، تنوع تولیدات کشاورزی و از همه مهمتر نیروی کار جوان و توانمند همه و همه گویای این امر است که با برنامه‌ریزی درست و سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان به قله های اقتصادی دست یافت.
اما جهش تولید که رهبری بر آن تاکید داشته‌اند در گروی چند مقوله است، ابتدا باید در درون کشور به حمایت از تولیدکننده پرداخت، سپس نیروی متخصص را در زمینه مورد نیاز به کار گرفته و انگیزه لازم برای بروز خلاقیت را در تولید‌کنندگان ایجاد کرد، نیازسنجی از دیگر جنبه‌های رشد تولید است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت، رقابتی کردن کالاها نیز می تواند اهرمی قوی برای ارتقای کیفیت باشد که به دنبال آن اقبال بازار رقم خواهد خورد و این پشتوانه ای محکم برای قدرت اقتصادی شدن است. ایران اکنون در جایگاه مناسب اقتصادی قرار ندارد و همه این ها به دلیل بی توجهی به تولید است. برنامه ریزی درست اقتصادی میتواند کشور را برای همیشه از بحرانهای اقتصادی دور کند.

  • نویسنده : سمیرا مرای