بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس
بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس
اعضای کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان را در هفته جاری بررسی می‌‎کنند

کارگروه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه( ۲۹مهرماه) جلسه‌‌ای با حضور رئیس و دبیر کارگروه و سایر مدعوین برای رسیدگی به گزارش کارگروه موضوع ماده۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان  را برگزار می کند.

این کارگروه ، چهارشنبه (۳۰ مهرماه) رسیدگی به گزارش موضوع ماده ۱۴۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان را در ادامه بررسی می کند.

همچنین؛ رسیدگی به گزارش کارگروه منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان(ثبت۷۵) باحضور رئیس کارگروه و سایر مدعوین بررسی می شود