سالانه بالغ بر ۸ هزار و ۴۰۰ تن گوشت قرمز و ۱۱ هزار تن شیرخام در شهرستان فردیس تولید می شود
سالانه بالغ بر ۸ هزار و ۴۰۰ تن گوشت قرمز و ۱۱ هزار تن شیرخام در شهرستان فردیس تولید می شود
از 3 واحد مرکزی پرورش دام سبک و پرورش و گوسفند گوشتی پروار ، سالانه 2400 تن گوشت گوسفندی، از2 واحد پرورش گوساله 6هزار تن گوشت گوساله تولید می شود و میزان تولید شیر خام سالانه از 6 واحد شیری صنعتی و 14 واحد گاوداری سنتی در شهرستان فردیس به طور میانگین 11هزار تن است .

به گزارش البرز فردا؛ علیرضا بدری مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس از آغاز طرح آمارگیری دامداری ها در سال ۹۹ در شهرستان فردیس خبرداد و گفت :شهرستان فردیس در حوزه دام سنگین دارای ۶ واحد گاوداری شیری صنعتی فعال و ۱۴ واحد گاوداری شیری سنتی فعال می باشد که میزان تولید شیر خام سالانه آنها به طور میانگین ۱۱ هزار تن که این مقدار در ۶ ماهه نخست امسال ۵/۱۰۰ تن بوده است.

وی افزور: شهرستان فردیس دارای ۲ واحد مرکز پرورش گوساله پرواری فعال می‌باشد که میزان استحصال گوشت قرمز گوساله حاصل از این دامداری ها در سال به طور میانگین ۶ هزار تن و در ۶ ماهه نخست امسال ۲۹۷۹ تن بوده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی با بیان اینکه شهرستان فردیس دارای ۳ واحد مرکزی در حوزه دام سبک پرورش گوسفند گوشتی و پرواری است اظهار کرد: وجود ۳۷ خانوار دامدار عشایری که میزان استحصال گوشت قرمز گوسفندی حاصل از این دامداری ها در سال به طور میانگین ۲۴۰۰ تن و در ۶ماهه نخست امسال این میزان ۱۰۷۵ تن بوده است که کشتار این دام ها در کشتارگاه راک که تنها کشتارگاه شهرستان می‌باشد صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است طرح آمار گیری دامداری ها در سالجاری از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۵ مهر ماه با مشارکت معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد