استارتاپ ها به کمک مدیریت شهری بیایند
استارتاپ ها به کمک مدیریت شهری بیایند
عرصه مدیریت شهری مملو از فرصت‌های نوآوری است که این روزها به یکی از مهمترین جولانگاه‌های استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان تبدیل شده است. تفکر خلاق و ابتکارات نوآورانه در طراحی و مدیریت بافت اجتماعی شهرها می‌تواند جان تازه ای در کالبد شهرها بدمد

استان البرز هم از این قاعده مستثنی نیست. استارت آپ ها امروزه در اکثر حوزه‌ها به ویژه آن جاهایی که با زندگی اجتماعی مردم پیوند می خورد حضور جدی داشته و این  نشان می دهد که می‌توان در مساله‌های مهم شهر به ویژه مدیریت شهری از این ظرفیت بهره برد و امروز دستگاه های اجرایی کشور بایستی زمینه حضور مردم، بخش خصوصیبه ویژه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان را فراهم کنند.

امروز هرکـس کاری را انجـام می دهـد کـه در آن تخصـص و تبحـر دارد و دیگـر امـور را بـه دیگـران می سـپارد. ایـن باعـث هم افزایـی  ، کارآیی بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها خواهـد شـد.و این رویه برون سپاری امروزه از الزامات یک شهر هوشمند محسوب می شود که در این میان نقش شهرداری‌ها در این ارتباط قطعا یک نقش تعیین کننده است ، زیرا حضور این استارتاپ‌ها برای یک شهرهوشمند جدی و حیاتی است و ما  در این برهه زمانی باید به سمت شهر هوشمند حرکت کنیم ، این موضوع از اولویت‌های شهرهاست و باید تعامل مناسب در این زمینه وجود داشته باشد که برآیند این تعاملات حل مشکلات شهری خواهد بود.  اگرچه اکثر استارت‌آپ‌ها از ظرفیت‌های تجهیزاتی محدود در زمینه فعالیت خود برخوردار هستند ولی نهادها و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده همچون شهرداری ها از این ظرفیت های توانمند بالقوه می‌توانند استفاده‌ گسترده‌ای از ایده‌های متخصصان فعال کرده و طرح‌ها و پروژه های خود را با بهره وری بالا به مرحله اجرا درآورند. هر چند در بخش مدیریت شهری محدودیت‌ها و قوانین آزار دهنده زیادی برای فعالیت این شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان وجود دارد ، اما ورود کارآفرینان استارت‌آپی به این حوز‌ه‌ها احتمالا به علت نبود رقیب‌های سنتی می‌تواند اثرات بیشتری در حل مسائل و مشکلات شهری و اجتماعی داشته باشد.

مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری باید در مواضع و نظرات کارشناسی‌شان در صحن شورا،کمیسیون‌های تخصصی و در فرایند تصمیم گیری‌ها و قانون گذاری نشان دهند که از استارت‌آپ‌ها استقبال می کنند و رویکرد کاملا حمایتی از آن‌ها دارند. اساسا با توجه به اینکه فضای زندگی در دنیا و جامعه شهری و کشور به سمت فضای هوشمند رفته است ، پس قاعدتا قسمت قابل توجهی ازتصمیم گیری‌ها و اقدامات روزانه جامعه شهری باید به سمت این موضوع میل پیدا کند ، زیرا این رویه  به صورت فراگیر همه جامعه شهری و اساسا سبک زندگی شهری را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد و ما ناگزیر به تبعیت از این تحولات خواهیم بود. لذا مهمترین نقشی که شهرداری ها  می توانند در این حوزه داشته باشند این است که مسائل شهری را با اتکاء به این ظرفیت ها طرح و حل کنند تا استارت آپ ها حول این مسائل جدی و به روز شهر ،طرح های پیشنهادی شان را ارائه و راهکار بدهند. امروز در شهرداری و بسیاری از سازمان ها باید سیاست دخالت حداقلی،حاکم شود که بسیار کلیدی است. آن چه به زندگی شهروندان و مدیریت شهری برمی گردد این است که شهرداری باید با نگاه تعاملی به مسائل شهری به ویژه در کارهای عمرانی ورود کند.

ختم کلام؛ تذکر مؤمنانه حقیر به مدیریت شهری کرج است که قواره میز تصمیم گیری های تان را قدری وسعت داده و اجازه بدهید تقکرات نوآورانه و خلاق نیز به مشورت وکمک شما بیایند تا به این واسطه بتوانید در مدیریت شهری به جمع بندی مطلوب و نتایج مؤثرتری برسید. هم و غم تان باید رضایت مردم و فراهم آوردن آسایش و آرامش برای شهروندان باشد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه مردم در تصمیم گیری های تان حتما سهم داشته و نقش آفرینی کنند.

 

*دکتری مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی