مرد و حرفش
مرد و حرفش
  سنگ هاى زيادى پرتاب شد، فريادهاى بلندى كشيدند و تلاش هاى بسيار شد؛ هر كدام تلاش كردند تا از ديگرى سبقت بگيرد.

.
اينكه بد اخلاقى شد اينكه انتخابات دور دوم ما چيزى شبيه به انتخابات آمريكايى داشت مى شد و گاهى اخلاق را از ياد مى بردند قصد گفتنش را ندارم.
كانديداها بايد ياد بگيرند و بدانند فقط خود را معرفى كنند، هدفشان را بگويند از برنامه هايشان حرف بزنند به سوالات مردم پاسخ دهند نه اينكه براى سد كردن مسير رقيب سنگ روى سنگ بياندازند.
گاهى در انتخابات دوستى ها منجر به اختلاف مى شود و پرده درى رخ مى دهد كه اين رفتارها در مقام مسلمان و يك فرد توسعه پيدا كرده نيست.
همه بايد آگاه شويم كه هر كسى حق انتخاب دارد و به انتخاب او احترام بگذاريم كسى كه ستاد عليرضا عباسى كار كرده فكر نكنيم بهشتى است و هر كسى كه در ستاد فاطمه آجرلو كار كرده گمان نكنيم جهنمى است؛ قطعا معيارها متفاوت بوده ولى آنچه مهم است انتخاب اكثريت است كه ديروز رخ داد.
كرونا مانع از حضور بسيارى از مردم در پاى صندوق هاى آرا شد ولى انتخابات در سلامت امنيت و رعايت بهداشت كويدى برگزار شد.
خداقوت به فاطمه آجرلو و همه همراهانش در ستاد؛ او زنى شجاع و جسور است و از تجربيات و ظرفيت هاى خوبش بايد استفاده شود.
عباسى كه خود مى داند مسئوليت سنگينى دارد بايد همراه با دو نماينده ديگر با تلاش مسئولان استان وحدت و آرامش سياسى را حاكم كنند و براى افزايش اعتبارات استان، كاهش بيكارى، افزايش سرانه تسهيلات زندگى مردم گام بردارند تا دعاى خير مردم را از آن خود كند و مردى باشد از آن دست كه مى گويند (( مرد و حرفش)).