روابط عمومی آرام و بی تنش
روابط عمومی آرام و بی تنش
به قلم ع. کمالی - حضوری جوان پرشور و پر تحرک سبب شده بود تا بیشتر کسانی که از فعالیت ها و نوع اقدامات او خبر ندارند، احساس کنند که روابط عمومی شهرداری کرج در زمان وی با حاشیه های بسیاری همراه شود.

عده ای معتقد بودند که حضورش در روابط عمومی مسیری را که پیش از این و در دوره های مختلف به مراتب آسان تر از قبل شده بود، مجددا از مسیر اصلی خود خارج شود. عده ای تلاش کردند تا نگذارند نام وی برای تصدی این سمت مطرح شود.

عده ای هم که تلاش داشتند خودشان در این جایگاه بنشینند، مدام بر طبل هایی می کوبیدند که صدایش از جای دیگر در می آمد.

اما علی اصغر کمالزاده که نشان داده اعتماد به جوانان دارد و تلاش دارد تا جوانانی را برای مدیریت های آینده این شهر تربیت نماید، به وی هم اعتماد کرد و سکان مدیرکلی روابط عمومی شهرداری کرج را با همه مخاطراتی که هم به وی منتقل شده بود و هم خود او ترسیم می کرد به امیر اشتری بسپرند.

 امیر اشتری نشان داده بود حضورش نه به دلیل سفارش فلان آقا و عضو شورا و فلان مدیر سابق و فلان حزب سیاسی و … است بلکه تلاش شبانه روزی اش در مسئولیت های کوچک و بزرگی که به وی در مدت زمان حضورش در شهرداری به وی سپرده بودند، او را پخته تر از بسیاری از کسانی که تا کنون در این مسند قرار داشته اند، نموده بود.

ارتباط موثر و قابل تامل امیر اشتری با رسانه ها و بخصوص فعالان حوزه رسانه در البرز و همچنین تجربه وی در سالها حضورش در روابط عمومی وی را مدیری کارآمد در این حوزه نشان داد.

مدیری که توانسته تاکنون با برنامه ریزی هایی که انجام داده، آرامش قابل قبولی را در روابط عمومی شهرداری و رسانه های مرتبط با این مرکز ایجاد نماید.

ارتباطی که تا کنون ۱۳ عضو شورای شهری که هر کدام سازی را برای روابط عمومی کوک می کردند، اکنون به دلیل تلاش شبانه روزی ای که اشتری از خود نشان داده است، به عملکرد وی در این مرکز نمره قبولی می دهند.

 تلاش اشتری و همکاران در روابط عمومی شهرداری کرج نشان، مسیر عادلانه ای را در توزیع آگهی ها، ایجاد کرد، مسیری پر خطر و پر از صخره ها و سنگلاخ هایی که بیشتر مدیران روابط عمومی شهرداری را از مسند مدیر کلی برداشت.

وی توانست با اندک اعتباری که در حوزه تبلیغات محیطی دارد، در مناسبت های مختلف، آذین بندی های مناسبی را در حیطه وظیفه و شرایطی که برای وی تعیین شده بود، انجام دهد.

اکنون اشتری جوان در روابط عمومی شهرداری کرج ،مدیری کارآمد و پر توان جلوه گر شده و توانسته، مسیر رشد و تعالی سازمانی خود را طی کند.

امید است که این تلاش ماندگار شود.

  • نویسنده : ع. کمالی