تقویت رسانه ها حمایت از افکار عمومی است
تقویت رسانه ها حمایت از افکار عمومی است
رسانه های فعال و مردمی در راستای توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی تأثیرگذارند.


به گزارش روزنامه البرزفردا مجتبی عبدالملکی در دیداری صمیمی با مدیرمسئول روزنامه البرزفردا می گوید: تعامل دو سویه رسانه ها و دستگاه ها مردم را نسبت به فعالیت و کارهایی که انجام می شود آگاه تر می کند.

مدیرروابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن(ع) اذعان می کند: استان البرز استعداد خوبی در حوزه رسانه دارد و باید این ظرفیت تقویت شود تا افکار عمومی مورد حمایت قرار بگیرد.
عبدالملکی ضمن خدا قوت به مجموعه فعالان در روزنامه البرزفردا یکی از برنامه های کاری خود را دیدار از رسانه های تأثیرگذار اعلام می دارد و ادامه می دهد: تربیت رسانه های متعهد و حرفه های در کار رسانه می تواند عامل پویایی استان شود.
زهرا کورانی مدیرمسئول روزنامه نیز ضمن خوش آمدگویی به مدیرروابط عمومی و تبلیغات سپاه استان و همراهانش نرم افزار روزنامه نگاری «کوله پشتی» روزنامه البرزفردا را معرفی کرد.
روزنامه البرزفردا تنها روزنامه ای است که ۹۸ درصد فعالیتش کاملا غیرحضوری و بدون استفاده از کاغذ انجام می شود و همه برنامه هایش تحت وب می باشد.
در پایان نیز تفاهم نامه ای بین روابط عمومی و روزنامه امضا شد تا در پویایی اطلاع رسانی با همکاری این دو مجموعه بتوان در استان فعالیت بهتری انجام شود.