تاریخ اعتبار از دفترچه های تامین اجتماعی حذف شد
تاریخ اعتبار از دفترچه های تامین اجتماعی حذف شد
مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز از حذف تاریخ اعتبار از دفترچه های تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش البرز فردا، مرتضی سلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: بیمه شدگان محترم سازمان و کلیه مراکز درمانی ملکی/ غیر ملکی، پزشکان طرف قرار داد، داروخانه ها و سایر مراکز درمانی و تشخیصی؛ می توانند با استفاده از روشهای ذیل از وضعیت برخورداری از حمایت های درمانی خود یا مراجعان در روز استعلام مطلع شوند.

استفاده از کد دستوری؛ #۱۴۲۰ *۴*

مراجعه به آدرس اینترنتی؛

https://medical tamin.ir

https://darman tamin.ir

https://eservives.tamin.ir

https://ep.tamin.ir

استفاده از اپلیکیشن موبایلی به آدرس

https://pwa.tamin.ir

  • نویسنده : مریم ابوئی مهریزی
  • منبع خبر : البرز فردا