به منظور تحقق رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰
به منظور تحقق رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد طی نامه ای از استاندار البرز جهت پیگیری و تحقق رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ برای البرز، قدردانی کرد.

متن این تقدیرنامه به این شرح است:

خبر خوب برای رونق تولید در استان البرز

در ابتدای سال «جهش تولید» رفع محدودیت شعاع ۱۲۰کیلومتری برای اشتهارد، خبری خوب برای استان البرز محسوب می‌شود. بویژه برای تولیدکنندگان وصنعتگران عزیز که درسالیان اخیر علی‌رغم تحریم تحمیلی، با همت وتلاش مضاعف، خط تولید و اشتغال‌زایی را حفظ کردند.

مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات، واحد‌های صنعتی خارج ازشعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که درسال‌های گذشته این ماده برای شهرک‌های اشتهارد اعمال نمی‌شد.

رفع این مانع که «شهرک‌های صنعتی اشتهارد، کوثر و امید البرز» را از مشوقها ومعافیتهای مالیاتی برخوردار می‌کند عامل مهمی در راستای فعال‌سازی بیشتر واحدهای تولیدی در این قطب صنعتی کشور خواهد بود که زمینه‌ی مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی پایدار در سطح استان ایجاد می‌کند.

این مهم به همت مسئولین استانی و کشوری و پیگیری مستمر استاندار محترم البرز محقق شد که جادارد از این تلاشها که منجربه تحقق مطالبه‌ی تولیدکنندگان عزیز البرزی گردید تقدیر و تشکر نمایم.

مهدی‌عسگری
نماینده منتخب مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس یازدهم