جهش تولید سرلوحه فعالیت ها
جهش تولید سرلوحه فعالیت ها
شعار سالی که مقام معظم رهبری ابتدای هر سال به آن اشاره می کنند نشان از سمت و سو گیری کشور به آن موضوع است؛ در سالهای اخیر توجه مقام معظم رهبری به اقتصاد، نشان از سمت و سو گیری کشور به این سمت بوده است. توجه ایشان به تولید در دو سال اخیر نشان می دهد که این موضوع پایه ای می تواند عمده نگاه مسیر کشور در سال 99 باشد.

نکته مهمی که در سخنان معظم له دیده می شود، توجه ایشان به تغییر محسوس در زندگی مردم است.

ایشان در ارزیابی شعار سال گذشته که رونق تولید بوده است می فرمایند: «با توجه به گزارشهای موثق از بازگشت به کار برخی از کارخانه‌های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکتهای دانش‌بنیان و برداشتن گام‌های جدی در پژوهش و تحقیق به‌عنوان سرچشمه تولید، می توان گفت در سال ۹۸ علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاه‌های مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.»

اینکه معظم له اشاره به محسوس شدن فعالیت های اقتصادی در زندگی مردم می نمایند، نشان از عدم توجه به این موضوع است. تاکید معظم له به محسوس شدن رونق تولید و در نهایت جهش تولید در سال ۹۹ باید در زندگی مردم اثر داشته باشد.

توجه به ایشان به استفاده از ظرفیت های مختلف کشور و بخصوص جوانان و نام بردن از شرکت های دانش بنیان نکته ای است که می بایست مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی در کشور و منطقه قرار گیرد.

آنچه که اهمیت دارد استفاده از ظرفیت های مختلف از مجلس به عنوان محل قانون گذاری و قوه قضاییه تا شرکت های دانش بنیانی که بر پایه استعداد و تلاش و شور جوانی ایجاد گردیده، نقشی است که برنامه ریزان و دولتمردان می بایست به آن توجه کنند.

اما نکته مهمی که در سخنان مقام معظم رهبری دیده نشد این بود که در طول سالیان گذشته و پس از هر دوره از انتخاباتی که در کشور در بخش های مختلف برگزار می شود، از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر، که ایشان در سخنانشان به آن پرداخته و به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در پیام نوروزی به آن اشاره می نمودند اما مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال هیچ اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نکردند.

اول اینکه معظم له به مشارکت مردم توجه داشته و در سخنان شان به این موضوع اشاره کردند. آنجا که به تجلیل از حضور مردم در مشارکت های اجتماعی همچون حضور در امداد رسانی به آسیب دیدگان در سیل و زلزله و … و یا همین بیماری کرونا که به تعبیر ایشان، نشان دادن زیبایی ها و فضایل مردم در خلال حوادث سخت بود می پردازند، نشان از توجه ایشان به حضور مردم در تمامی شئونات سیاسی و اجتماعی کشور است.

دوم: عدم برنامه ریزی مناسب برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات نیز می تواند از عواملی باشد که معظم له اشاره ای انتخابات نکردند. نداشتن برنامه ای منسجم برای افزایش مشارکت مردم چه از سوی نامزدهای انتخاباتی و چه از سوی برگزار کنندگان انتخابات امری است که نباید از اذهان دور بماند.

سوم: عدم رضایت معظم له از برنامه ریزی و قانون گذاری مجلس و عملکرد نمایندگان مجلس در دوره های گذشته بوده که نتوانسته آنگونه که برای توسعه کشور لازم است، به فعالیت بپردازد.

به هر روی آنچه که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری خودنمایی می کند، امید به آینده ایران اسلامی است. امید به جوانان و توسعه کشور به دست جوانان است. یقینا توجه شور جوانی و استفاده از توان و پتانسیل جوانان انقلابی در بخش های مختلف کشور می تواند مسیر توسعه را برای آینده کشور باز کند.

مسیری که معظم له نیز در پیام نورزی اشان اینگونه از حضرت بقیه الله الاعظم خواستند: «به حضرت بقیه الله عرض می کنیم که کشور خودش را به ساحل نجات برساند.»

  • نویسنده : زهرا کورانی