دومین نشست استقبال از بهار با حضور شهردار نظرآباد برگزار شد
دومین نشست استقبال از بهار با حضور شهردار نظرآباد برگزار شد
دومین جلسه ستاد استقبال از بهار شهرداری نظرآباد برگزار شد.

به گزارش البرز فردا، به نقل از روابط عمومی شهرداری نظرآباد، دومین جلسه ستاد استقبال از بهار و خدمات سفر با حضور مهندس عسگری شهردار ،مهندس خانم تقوایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، معاونین و مسوولین واحد های شهرداری نظرآباد برگزار شد .

در این جلسه مواردی از قبیل رسیدگی به طرح های زیباسازی ورودی شهر، آماده باش حوادث شهرداری برای خدمات رسانی ،رنگ آمیزی دیوارها ،زیباسازی میادین، اسکان مسافران نوروزی، نصب المان های نوروزی ، رفت و روب و رفع کاستی ها به صورت ویژه مورد بررسی و در دستور کار قرار گفت.