امضا میثاق نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت سیاسی توسط مهدی عسگری کاندیدای مجلس یازدهم
امضا میثاق نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت سیاسی توسط مهدی عسگری کاندیدای مجلس یازدهم
نشست تخصصی پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور مهدی عسگری کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم حوزه انتخابیه کرج در دانشگاه آزاد کرج با حضور دانشجویان برگزار شد؛ در پایان این نشست میثاق نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت سیاسی توسط این کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم امضا شد.

در متن این میثاقنامه آمده است:

ما از شما خواهشمندیم اگر صادقانه و دردمندانه برای کمک به مردم آمده اید:

۱.لیست اموال خود ومنابع مالی خود برای تبلیغات را صادقانه به مردم بگوئید تا مردم فردی را که از درد آنها با خبر است را راهی مجلس کنند.

۲. یکی از مشکلاتی که اقشار مختلف جامعه را آزار میدهد استفاده از رانت هایی است که بستر فساد را فراهم می کند.طی این سالها مسئولین بسیاری فرصت خدمت به مردم ایران را به آتش دوزخ فروختند و جایگاه شایستگان را به دوستان و آشنایان دادند و گاه چشمان عدالت را بر فساد بستند.

ما از شما خواهشمندیم به هیچ عنوان پس از راهیابی به بهارستان در دفاع از شایسته سالاری کوتاهی نکنید و آشنایان ناشایست را بر نخبگان ترجیح ندهید.

۳.تمام توان خودرا برای بسترسازی قانونی و نظارت در دفاع از عدالت و مقابله با فساد در ابعاد مختلف به کار بگیرید.

شایان ذکر است؛ مهدی عسگری به عنوان اولین نفر این میثاقنامه را امضا کرده است.