مانور سراسری انتخابات الکترونیک در البرز برگزار شد/البرز با ۸۵ درصد ظرفیت شعب انتخابات در مانور شرکت کرد
مانور سراسری انتخابات الکترونیک در البرز برگزار شد/البرز با ۸۵ درصد ظرفیت شعب انتخابات در مانور شرکت کرد
استاندار البرز گفت: برگزاری انتخابات الکترونیک ضریب سرعت، دقت و امنیت انتخابات را افزایش داده و امور کاربران و رای دهندگان را تسهیل می کند.

عزیز الله شهبازی در حاشیه مانور سراسری انتخابات الکترونیک که در محل ستاد انتخابات استان و فرماندهی فناوری اطلاعات انتخابات استان برگزار شد، افزود: دستگاه های جدید رای گیری که به صورت الکترونیک است، روند فرآیند اخذ رای را تسهیل و تسریع می کند.

وی ادامه داد: استان البرز با ۸۵ درصد ظرفیت شعب خود در این مانور شرکت کرد این در حالی است که استان های دیگر تنها از ۵ درصد ظرفیت شعب خود استفاده کردند.

شهبازی با قدردانی از عملکرد ستاد انتخابات استان بویژه کمیته فناوری اطلاعات، گفت: این امر حاکی از آمادگی کامل استان در این بخش است و البرز نمونه موفقی در کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک محسوب می شود.