به گزارش البرزفردا ، خسرو ساکی درنشست اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان البرز که به میزبانی مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برگزار شد افزود: موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
وی اظهار کرد: نیروی انسانی توانمند موجب ارتقای یک سازمان می شود و آموزش و پرورش بعنوان مهمترین نهاد در عرصه تعلیم و تربیت کشور باید از این مهم برخوردار باشد.
وی بیان کرد: نیروی انسانی توانمند و با انگیزه اساس ارتقاء دانش و مهارت های شغلی نیروی انسانی در جامعه را تشکیل می دهد که این امر نیاز به امکانات و ابزار لازم دارد.
وی تصریح کرد: توانمند سازی نیروی انسانی به معنی ایجاد مجموعه ظرفیت‌های لازم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند، توام با کارایی و اثربخشی است.
وی اضافه کرد: نیروی انسانی در افزایش بهره وری و رضایت شغلی در جامعه نقش مهمی بر دوش دارد.
وی راه اندازی مرکز آموزش نیروی انسانی در حوزه کاری آموزش و پرورش را مهم دانست و خاطرنشان شد: حضور فعال معلمان در این مرکز آثار مثبتی را برای آنان ، دانش آموزان و حتی اولیاء دانش آموزان به همراه دارد.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز از توانمند سازی نیروی انسانی بعنوان یکی از مهم‌ترین محورهای مهم طرح های آموزش و پرورش ذکر کرد و افزود: اثربخشی نیروی انسانی در تعلیم و تربیت با برنامه ریزی خاص و دقیق محقق می‌شود.
ساکی گفت: همانگونه که اثربخشی دانش آموزان از یکدیگر یکی از روش‎های مطلوب یادگیری است لذا بهتر است معلمان نیز به رویه اثر بخشی از یکدیگر توجه کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اولویت های معاونت پژوهش باید آموزش با برنامه و صحیح نیروی انسانی باشد .
وی با اشاره به مهم دانستن انجام نیاز سنجی دقیق و درست در بحث آموزش های سازمانی یاد آور شد: تعامل معاونت پژوهش با سایر معاونت های آموزش و پرورش موجب می شود تا برنامه ریزی مناسب بر حسب نیاز آموزشی و تربیتی مدارس در بخش توانمند سازی نیروی انسانی شکل بگیرد.
در این نشست معاون پژوهش برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش نیز گفت : یکی از اهداف این مجموعه در البرز، تداوم این گونه نشست ها به منظور هم اندیشی است و همچنین و از مهمترین راه اندازی مرکز مستقل آموزش نیروی انسانی در نواحی و ماطق ۸ گانه آموزش و پرورش استان است.
حسین رحمانیان افزود: برای توانمند سازی معلمان در البرز با توجه به نیازهای آموزشی و تربیتی در مدارس برنامه ریزی شده است که تا پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در این استان اجرایی می شود.
البرز ۴۳۷ هزار دانش آموز و ۲۵ هزار معلم دارد.

 

albf