تاکید مقامات اقتصادی ایران و لهستان بر توسعه همکاری ها
تاکید مقامات اقتصادی ایران و لهستان بر توسعه همکاری ها
پیرو سفر رحیم بنا مولائی رئیس اتاق بازرگانی البرز به کشور لهستان مقامات اقتصادی ایران و لهستان بر توسعه همکاری ها دو جانبه تاکید دارند.

به گزارش البرز فردا، به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني البرز، هیات تجاری کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان در ادامه سفر خود به لهستان امروز با استاندار منطقه مازوویسکی و فعالان و بازرگانان منطقه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه گزاری استان برای هیات تجاری ایران تشریح و همچنین راههای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوکشور و ارتقای مناسبات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود ادریسی کرمانشاهی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان به همراه رحیم بنا مولایی رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان که سرپرستی هیئت تجاری ایران را به عهده داشت با آدم استروزیسکی استاندار استان مازوویسکی گفتگو کردند.

استان مازوویسکی بزرگترین استان لهستان است که مرکز آن شهر ورشو و از سال دوهزار و هفت میلادی از مناطق با رشد بالای اقتصادی در اتحادیه اروپا بشمار مي رود.