خانه هنرمندان فردیس راه اندازی می شود
خانه هنرمندان فردیس راه اندازی می شود
رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری فردیس گفت: مدیریت شهری فردیس مکانی برای راه اندازی خانه هنرمندان فردیس در نظر گرفته است.

به گزارش البرز فردا ،محمدرضا آژیر ، با بیان اینکه خانه هنرمندان فردیس به زودی راه اندازی می شود، اظهار کرد: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری فردیس ساختمانی در پارک تندرستی را برای راه اندازی این مرکز در نظر گرفته است.

وی در ادامه افزود: خانه هنرمندان محلی برای برگزاری کارگاه های آموزشی زنده هنرمندان فردیسی خواهد بود.

آژیر با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان هنری در فردیس، تاکید کرد: توجه ویژه به این قشر یکی از مهمترین برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری فردیس است.

وی با بیان اینکه خانه هنرمندان مکانی برای برگزاری گردهمایی هنرمندان است، خاطرنشان کرد: امید داریم با راه اندازی این مرکز شاهد نتایج مثبتی در برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری شهر فردیس باشیم.