همايش روز جهاني ديابت بيست آبان ماه در كرج برگزار مي شود
همايش روز جهاني ديابت بيست آبان ماه در كرج برگزار مي شود
سرپرست اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان البرز گفت: همايش روز جهاني ديابت بيست آبان ماه در كرج برگزار مي شود

به گزارش البرز فردا، حسين فلاح نژاد گفت: همايش روز جهاني ديابت در روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸ در سالن شهيدان نژاد فلاح در كرج برگزار می شود.