کشف و معدوم سازی بیش از ۱۰۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان فردیس
کشف و معدوم سازی بیش از ۱۰۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان فردیس
رییس شبکه بهداشت شهرستان فردیس از کشف و معدوم سازی 10751 کیلوگرم موادغذایی فاسد در مهر ماه سال 98 در این شهرستان خبر داد.

به گزارش البرز فردا ، دکتر ترابی با شرح اقدامات انجام شده از سوی واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان فردیس در مهر ماه سال ۹۸ به منظور حفظ سلامت شهروندان اقدام به بازدید از ۳۹۱۲ مرکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی کرده است که در این راستا اقدامات قانونی صورت گرفته و ۱۷۷مورد متخلف شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شدند و برای برخی از مراکز اخطار صادر گردیده است.
وی در ادامه افزود: در این مدت پس از سرکشی بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان از مراکز ، تعطیلی موقت ۷۰ مرکز صورت گرفت و حدود ۱۶۹۸کارت بهداشت برای مراکز صادر گردید و نمونه برداری از ۵۰ مورد مواد غذایی انجام شده است.
دکتر ترابی در ادامه به دیگر اقدامات واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان در خصوص ارتقا و حفظ سلامت شهروندان برای سنجش آب آشامیدنی انجام داده است اشاره کرد و گفت: در دومین ماه سال جاری نمونه برداری از آب آشامیدنی ۱۶۹نمونه ، کلرسنجی آب آشامیدنی ۱۰۸۷مورد بوده است.
این مسوول از کشف و معدوم سازی ۱۰۷۵۱ کیلوگرم مواد فاسد در شهرستان فردیس خبر داد.
دکتر ترابی همچنین برخورد جدی با دست فروشان دوره گرد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این مدت با ۲ مورد دست فروش دوره گرد برخورد قاطع شده است .
رییس شبکه بهداشت شهرستان فردیس رسیدگی به شکواییه های بهداشتی را ۱۰۲ مورد اعلام کرد و از دیگر اقدامات واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت فردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز موارد نظارتی و بازرسی مشترک با سایر سازمان ها بوده است.
دکتر ترابی یدسنجی در نمک های خوراکی را ۲۰۵ مورد در شهرستان فردیس اعلام کرد.

  • منبع خبر : البرز فردا