ازدواج هاي زودهنگام تأثیر بسزایی در افزایش آمار طلاق دارد
ازدواج هاي زودهنگام تأثیر بسزایی در افزایش آمار طلاق دارد
عضو هیات مدیره انجمن جرم شناسی البرز، گفت: بیشتر پژوهشگران معتقدند ازدواج هاي زودهنگام تأثیر بسزایی در افزایش آمار طلاق دارد؛ طلاق گرفتن این کودکان باعث تداوم و تشدید فقر میشود، چراکه فقري که خود منجر به ازدواج میشود با طلاق کودك امتداد و حتی آن را تشدید میکند.

به گزارش البرز فردا، مهدی جوهری درباره کودک همسری یا ازدواج در سنین کودکی اظهار کرد: این نوع ازدواج هر دو جنس را متاثر میسازد اما دختران بیشتر در معرض آسیب هستند و آسیب ها و عوارض شدیدی را متحمل میگردند. با وجود این که تحقیقات متعدد حاکی از آسیب های متعدد پدیده کودک همسری است این پدیده در برخی از نقاط کشور امری شایع است.

وی در پاسخ علت کودک همسری و ازدواج به خصوص دختران در سنین کودکی افزود: نتایج حاصل از بررسی چند تحقیق دانشگاهی نشان میدهد که علل فرهنگی ، فقر و محرومیت ، بی سوادی ، اختلالات روانی والدین ، تک والد بودن طفل از جمله مهم ترین علل وقوع چنین ازدواج هایی است که میتواند پیامدهای غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد.

این مسئول درباره پیشگیری از آسیب ناشی از ازدواج برای دختران تصریح کرد: بنظر میرسد افزایش سن قانونی ازدواج ، افزایش دسترسی دختران به تحصیلات ، اشتغال مناسب ، بالابردن آگاهی جامعه درباره عوارض ازدواج زودهنگام و اجرای سیاست های فقر زدایی میتواند در جهت بهبود وضعیت سلامت زنان و کودکان موثر باشند .

جوهری با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اظهار کرد: این قانون بر این مساله تاکید دارد که نکاح دختر زیر ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط به رضایت ولی و تشخیص دادگاه صالح است، اما واقعیت این است که ازدواج کودکان به مصلحت نیست و قانون موجود در خصوص سن مناسب ازدواج نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته با توجه به اقلیم، شرایط زندگی، تغذیه و فرهنگ حاکم، گاه دختر ۹ ساله رشید تلقی می‌شده و صلاحیت ازدواج را پیدا می‌کرده ولی حالا شرایط بسیار تغییر کرده است.

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در سوالی خطاب به افرادی که ازدواج در زیر سن ۱۸ سالگی را مناسب می دانند گفت :باید از این افراد سوال کرد که آیا ارزش زندگی مشترک به اندازه اهمیت گرفتن گواهینامه رانندگی نیست؟ چطور قانون اجازه نمی‌دهد فرد پایین ۱۸ سال رأی دهد، رانندگی کند، وام بگیرد و … ولی محدودیتی برای ازدواج همین افراد قائل نیست؟

وی افزود: کسی که ازدواج کرده و در مرحله تشکیل زندگی قرار دارد چطور از گرفتن یک وام که رابطه‌ای اقتصادی و مالی است محروم می‌شود ولی در بحث ازدواج بالغ و عاقل تلقی می‌شود، این نشان می‌دهد که بحث مالی ارزش و اهمیتش بیشتر از نهاد خانواده در نظر گرفته می‌شود.

جوهری توضیح داد: باید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با توجه به نظریه ی فقه پویا توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود و قاضیان دادگاه‌ها هم حکمی مبنی بر تأیید صلاحیت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ و پسران زیر سن ۱۵ سال صادر نکنند چون به مصلحت انان نیست

وی اذعان کرد :ازدواجهاي زودهنگام در سنینی روي میدهد که افراد در آن به مرحله بلوغ
فکري و عقلانی نرسیده اند، بنابراین زوجین در انتخاب شریک زندگی خود نمیتوانند
هیچ نقشی ایفا کنند به طوريکه پس از گذشت مدتی و به علت ناتوانی در اداره زندگی
تصمیم به طلاق و جدایی میگیرند. بیشتر پژوهشگران معتقدند که ازدواج هاي زودهنگام تأثیر بسزایی در افزایش آمار طلاق دارد طلاق گرفتن این کودکان باعث
تداوم و تشدید فقر میشود، چراکه فقري که خود منجر به ازدواج میشود با
طلاق کودك امتداد و حتی آن را تشدید میکند.

جوهری در ادامه به آثار و نتایج منفی این گونه ازدواج ها اشاره کرده و تاکید کرد: ازدواج در دوران کودکی یا نوجوانی،
تبعات منفی و آسیبهاي اجتماعی زیادي را در آینده بر زوجین تحمیل خواهد کرد که
نمیتوان از آثار روانی، عاطفی، اجتماعی و زیستی که این نوع ازدواجها بر هر دو
جنس چشم پوشی کرد و غافل ماند. ازدواج کودکان بر مناسبات اجتماعی و فردي آنها و
درنهایت جامعه تأثیر میگذارد. الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از
خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن آزادي، تعامل باهمسالان و استفاده از
فرصتهاي آموزشی میشود. اکثریت این دختران پس از ازدواج ترك تحصیل می کنند. و بعضا دیده می شود که ازدواج در سنین پایین در خانواده هایی با نشانه های چون والدین معتاد، والدین دارای بیماری روانی مزمن، خانواده های بیسواد یا کودك تک والد یا والد ناتنی و ازلحاظ
اقتصادي – اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است

وی ادامه داد: ازدواج در سن پایین و قبل از بلوغ فکري، کودك را با دنیایی از نیازها و انتظارت
برآورده نشده مواجه میکند که به مرور اثرات روحی و روانی در فرد میگذارد. به دلیل این که این ازدواجها پیش از رسیدن کودك به بلوغ فکري صورت میپذیرد، دختران
کودکی که در سنین پایین مجبور به ازدواج شده اند به دلیل آنکه نتوانسته اند دوران کودکی خود را سپری کنند دچار ناراحتی های روحی خواهند شد.

علاوه بر مطالب بالا ضرورت دارد رسانه ها در این خصوص فرهنگ سازی کنند.