برگزاری اولین جلسه کمیته ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز شهرستان فردیس
برگزاری اولین جلسه کمیته ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز شهرستان فردیس
اولین جلسه کمیته ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز شهرستان فردیس به ریاست سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فردیس برگزار شد

به گزارش البرز فردا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان فردیس؛ این جلسه با حضور مهندس قهرمانی سرپرست معاونت برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان فردیس، مهندس صادق زاده بخشدار مرکزی شهرستان فردیس، روسای ادارت و دستگاه های خدمات رسان و اعضای کمیته مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
بنابر این گزارش در این جلسه نحوه فعالیت و کنترل و نظارت شهرداری ها، دهیاری فرخ آباد، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی ارائه شد و نحوه تعامل و فعالیت آتی در بهبود کنترل و نظارت در مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مدیران ادارات گاز و برق درخصوص نحوه ارائه خدمات و انشعابات مورد نیاز در مناطقی که بصورت غیرمجاز ساخته شده است توضیحات مورد نیاز را ارائه کردند و مقرر گردید تمامی اقدامات براساس قانون به انجام برسد.
در این جلسه مهندس صادق زاده بخشدار مرکزی شهرستان فردیس در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به برگزاری جلسات مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و فعالیت گشت های مشترک کنترل و نظارت در بخش مرکزی گفت: مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز مقابله با معلول است و علت اصلی در نقص قانون و نحوه فعالیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۹۹ است.
وی در ادامه سخنان خود وجود و رشد سودجویان و دلالان در تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز را نتیجه عدم برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و اظهار امیدواری کرد با تقویت نظارت و کنترل به بهبود شرایط کمک شود.
مهندس قهرمانی سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فردیس نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط شهرداری فردیس و ادارات و دستگاه های خدمات رسان گفت: با فعال شدن گشت های مشترک کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز از ماه آینده و برگزاری منظم جلسات کمیته ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز حرکت جدی در مقابله با این پدیده شوم خواهیم داشت.
وی ابراز امیدواری کرد با وحدت و تعامل بین همه دستگاه ها در این زمینه بتوانیم نتیجه خوبی در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشیم.
لازم به ذکر است برگزاری مداوم جلسات کمیته ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز برگزار گردد و گشت های مشترک در راستای تقویت کنترل و نظارت فعالیت خود را آغاز نمایند.