رشد ۳۵ درصدی ورود ترانزیت کالا به فرودگاه بین المللی پیام البرز
رشد ۳۵ درصدی ورود ترانزیت کالا به فرودگاه بین المللی پیام البرز
فرودگاه بین المللی پیام البرز در ۴ ماه نخست سال جاری با ورود بیش از ۲۴۰۰ TEU (واحد شمارش ترانزیت) به انبارهای عمومی بخش گمرکی و ترانزیت کالا منطقه ویژه اقتصادی پیام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است.

به گزارش البرز فردا، فرودگاه بین المللی پیام البرز به عنوان یکی از قطب های اقتصادی استان توانسته است، عملکرد شاخصی در عرصه اقتصادی و بازارگانی به انجام برساند

براساس این خبر، طی چهار ماه نخست سال جاری، رشد ۳۵ درصدی ورود ترانزیت کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام بخشی از این عملکرد محسوب می شود.

براساس این خبر به نقل از فرودگاه بین المللی پیام البرز در ۴ ماه نخست سال جاری با ورود  بیش از ۲۴۰۰ TEU (واحد شمارش ترانزیت) به انبارهای عمومی بخش گمرکی و ترانزیت کالا منطقه ویژه اقتصادی پیام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است.

آمار ورود ترانزیت به انبارهای عمومی منطقه در فروردین ماه ۳۹۳ TEU ، اردیبهشت ماه ۷۰۳ TEU ، خرداد ماه ۵۹۱ TEU ، تیر ماه ۷۹۹ TEU است، که در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۳۵ درصد رشد داشته است.

گفتنی است، منطقه ویژه اقتصادی پیام در مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ هکتاری در جنوب غربی شهر کرج واقع شده است که ۳۰۰ شرکت در این فرودگاه در قالب دارویی، بهداشتی، نفت و گاز، پزشکی، آی تی، آی سی تی فعالیت دارند.

نکته دیگر در این فرودگاه بین المللی، وجود ۱۰ مدرسه خلبانی و ارائه خدمات هوایی حمل بار و کالا به تمام نقاط جهان است.

حضوری فعال دارند همچنین در بخش فرودگاهی پیام علاوه بر حضور بیش از ۱۰ مدرسه خلبانی ، خدمات هوایی حمل بار و کالا در فرودگاه پیام به اقصی نقاط جهان در حال انجام است.