خیابان شریعتی کرج پس از دو دهه انتظار ایمن سازی شد
خیابان شریعتی کرج پس از دو دهه انتظار ایمن سازی شد
مدیر منطقه دو شهرداری کرج از ایمن سازی خیابان شریعتی و تقاطع بلوار کامیونداران از طریق خوشه چینی پس از دو دهه انتظار به واسطه درخواست های مکرر شهروندان خبر داد

مرتضی جلالیان، مدیر منطقه دو شهرداری کرج شناسایی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی آن ها را از مهمترین وظایف شهرداری برشمرد و گفت: این اقدام با همکاری پلیس راهور و در قالب طرح‌های مختلف انجام می‌شود.

مدیر منطقه دو شهرداری کرج با اشاره به نقش مؤثر ایمن سازی نقاط حادثه خیز مناطق در ایجاد امنیت شهروندان به ویژه عابران پیاده اظهار کرد: برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز عوامل شهرداری به صورت مستمر از معابر و خیابان های مناطق بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه با ایمن سازی مناطق می توان تا حد زیادی از وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کرد و با شناسایی این نقاط اعتبار مناسب برای اجرای طرح‌های اصلاحی تخصیص می یابد، از ایمن سازی خیابان شریعتی و تقاطع بلوار کامیونداران از طریق خوشه چینی پس از دو دهه انتظار به واسطه درخواست های مکرر شهروندان خبر داد.

جلالیان با اشاره به تصادفات متعدد در خیابان شریعتی، هدف از انجام این اقدام را فراهم کردن بستری برای حمل و نقل آسان و افزایش ضریب ایمنی عابران پیاده عنوان کرد و یادآور شد: بدون شک با اجرای این طرح آمار تصادفات در این محدوده به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

مدیر منطقه دو شهرداری کرج با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ترافیک و رانندگی در میان شهروندان گفت: این فرهنگ باید در دوران کودکی و حتی مدارس آموزش داده شود زیرا کودکانی که با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنایی دارند و احترام به حقوق دیگران را آموزش می بینند، در بزرگسالی از قوانین تخطی نخواهند کرد.