سه مورد از دانستنیها/چرا انسانها آپاندیس دارند
سه مورد از دانستنیها/چرا انسانها آپاندیس دارند
معمولا درباره ی آپاندیس اینطور میشنویم که میگویند یک عضو کوچک در ابتدای روده ی بزرگ است که زمانیکه آلوده میشود به جراحی اورژانسی احتیاج دارد

بسیاری از مردم ازجمله چالز داروین بر این باور بودند که وظیفه ی آپاندیس پروسه ی هضم گوارشی پس مانده ی غذا از مرحله ی تکامل پیشرفت ما میباشد و هیچ فایده ی دیگری ندارد.

اما در سالهای اخیر دانشمندان متوجه شده اند که تعداد زیادی از دیگر پستانداران ازجمله (کوالاها و سگ های آبی ) نیز آپاندیس دارند.

این عضو کوچک میتواند بخشی از سیستم ایمنی بدن باشد و به سیستم دفاعی بدن توسط ذخیره ی باکتریهای سالم روده کمک کند.

چرا ما میخوابیم؟

اگرچه مکانیسم واقعی خواب هنوز هم به میزان کمی درک شده است ، اما ما میدانیم که چرا انجامش میدهیم :

اینطور به نظر میرسد که مغز به وقفه ای برای سازماندهی شدن نیاز دارد ، بخصوص برای تقویت ارتباطات عصبی جدید که این اجازه را به ما میدهد که هر آنچه را که آموخته ایم بخاطر بیاوریم.

و ما میدانیم که چرا نباید به مدت طولانی از خواب محروم ماند، زیرا سبب توهم ، روان پریشی ،ناراحتی قلبی و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی بدن میشود.

زمانیکه میخوابیم ، عملکرد سیستم های فیزیولوژیکی در بدن و عملکرد ذهن توسط پروسه ی خوابیدن افزایش پیدا میکند و مسلما بالعکس زمانیکه به اندازه ی کافی خواب دریافت نکنیم عملکرد آنها ضعیف میشود.

چرا بعضی از مردم چپ دست میباشند؟

تقریبا نود درصد از انسانها چپ دست میباشند و این موضوع آشکار نیست که چرا این نسبت (نود به ده) همچنان ادامه دارد.

اگر چپ دست بودن یک مزیت تکامل یافته باشد ،اکثر مردم دوست دارند که این خصیصه را داشته باشند ، و اگر این ویژگی یک زیان آشکار بود در طول زمان ناپدید میشد.

آخرین نظریه ی دانشمندان مطابق با مجله ی اسمیت سوینان این است که تعدادی از ژن های مختلف بر روی دست برتر تاثیر میگذارند.

تعداد زیادی از ژن ها که مورد مطالعه قرار گرفتند در تقارن چپ و راست بدن نقش دارند ، و جهش خاصی میتواند سبب جابجایی غیر عادی عضو شود ، (دقیقا مثل اینکه قلب در سمت راست بدن قرار بگیرد به جای اینکه سمت چپ آن باشد).

مترجم : سیده هانیه رضادوست

دانشکده زبان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج