نفاق روشنفکری نیست/  یادداشتی به قلم زهرا کورانی
نفاق روشنفکری نیست/  یادداشتی به قلم زهرا کورانی
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست/ وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. اين بيت را بارها از اين و آن شنيده ايم، آدم هايى كه خود را باور دارند و مريد حرف هاى ديگران نيستند. كسانيكه براى خود و رسيدن به تعالى الهى زندگى مى كنند.

آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست/ وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. اين بيت را بارها از اين و آن شنيده ايم، آدم هايى كه خود را باور دارند و مريد حرف هاى ديگران نيستند. كسانيكه براى خود و رسيدن به تعالى الهى زندگى مى كنند.

جامعه اى كه مردمانش آگاه باشد زمانشان رو به تعالى مى رود و اگر چشمشان در دهانشان نهفته و گوششان تيز شنيدن حرف مردم باشد عقب ماندگى و فقر حاصل آن جامعه مى شود.

اين راهپيمايى امروز با شكوه برگزار شد يا نه ملاك سخنم نيست كه يك سرباز وفادار به لشگرى سست مى ارزد. روى سخنم با آن عده ايست كه در اين كشور زندگى مى كنند، روى تنش راه مى روند، هوايش را دم مى كنند و بازدمشان را به اين مملكت مى دهند آن وقت مدام بد جايى را مى گويند كه خود درآنند. راستى چه چيزى اين دسته از آدم ها را در اين كشور نگه داشته است؟ آيا جرمى مرتكب شدند و ممنوع الخروجند؟ اگر كسى به دنبال توسعه و بالندگى در ايران است  برايش تلاش مى كند نه اينكه هر دم و بازدم از آن بد بگويد و بد بخواهد.

اينكه روز قدس در دفاع از مردم فلسطين انزجار خود را از ظلم و استكبار فرياد بزنى به انسانيت و وجدان مربوط مى شود. به اينكه تو وطنت، قانون اساسى ات، اعتقادات و باورهايت را دوست مى دارى و براى همراهى با مردمان كشور همگام و همراه هستى.

آنهايى كه گمان مى كنند با مخالفت و بد كردن به كشور و سركوب باورهاى مردم روشنفكرند بدانند كه دريا ديدگان را ترس امواج نمى بايد.

كسانيكه دلشان، قلبشان و روحشان براى ايرانى اسلامى مى تپد بهتر است براى بالندگى گام بردارند كه روز قدس بهترين بهانه براى ايجاد وحدت، همدلى و فرياد زدن عليه ظلم و استكبار است.

و من مى بالم به تك تك آن هايى كه امروز آمدند و نشان دادند قوميت، رنگ، انديشه، سياست، فقر و غنى براى بقاى كشور يكرنگ مى شوند.

همه شماهايى كه براى بالندگى كشورم گام بر مى داريد را دوست مى دارم.