ارتقاء سطح سواد فضای مجازی  اولویت است
ارتقاء سطح سواد فضای مجازی  اولویت است
مدیر مرکز سازمان فضای مجازی البرز گفت: هدف ما اگاه سازی و سالم سازی جامعه با ارتقاء سطح سواد فضای مجازی است که سالهای طولانی در عرصه فضای مجازی فعالیت می کنیم.

 

به گزارش البرز فردا محسن معصومی ورکی در حاشیه دومین جشنواره قرآنی استان در گفت و گو با خبرنگار البرز فردا با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب است؛ بیان کرد: نقش پر اهمیت فضای مجازی در زندگی روزمره بخصوص جوانان بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: یکی از مولفه های بسیار مهم در فضای مجازی حرکت های جهادی و آتش به اختیار است.

مدیر مرکز سازمان فضای مجازی البرز افزود:رمز موفقیت جریان انقلابی در فضای مجازی و غلبه بر دشمن هم افزایی مجموعه ی فعال در این حوزه است.

این مسئول اظهار کرد: سازمان فضای مجازی سراج و سایر مجموعه های انقلابی در صورت هم افزایی و انجام فعالیت های شخصی و محتوا محور می توانند به موفقیت های چشمگیری دست یابند.

معصومی ورکی تشریح کرد: سراج مجموعه مردمی خدماتی محتوا محور در جهت تکمیل توانمند سازی جوانان در عرصه های مختلف جبهه فرهنگ و تاثیر گذاری روی قشر خاکستری و حتی متمایل به سیاه است.

وی در پایان گفت: هدف ما اگاه سازی و سالم سازی جامعه با ارتقاء سطح سواد فضای مجازی است که سالهای طولانی در عرصه فضای مجازی فعالیت می کند