سیاست تدبیر است نه قدرت
سیاست تدبیر است نه قدرت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بیان کرد: سیاست مجموعه تدبیر است ولی برخی بر این باورند که سیاست قدرت است.

به گزارش البرزفردا سعید ناجی در حاشیه دومین جشنواره قرانی، فرهنگی و هنری رمضان به خبرنگار ما گفت: انچه که اسلام از سیاست می گوید مجموعه ای از تدابیر است..

ناجی اذعان داشت: سیاست یعنی راه هایی که زندگی انسان را به مصالحت در جامعه روان کند.

رییس ستاد انتخابات استان با اشاره به رابطه قران با سیاست افزود: قران بهترین چراغ و مسیر هدایتگری در جامعه است که در ان می توان بهترین سیاست را برگزید.

وی معتقد است: کسی که اهل سیاست است اکر بتواند با قران مانوس شود و از مفاهیم ان بهره گیرد بی شک در امر سیاستگذاری و سیاست ورزی موفق می شود.

او در ادامه اضافه کرد: ما معتقدیم به عنوان جامعه اسلامی اگر به درستی به مفاهیم قران بپردازیم  به عنوان الگو در تمام جوامع تاثیرگذار باشیم.

معاون استاندار با تاکید بر اینکه قران  تنها راه تعالی انسان است تصریح کرد: بهترین اندیشه، کلام و درس های مدبرانه را می توان از قران گرفت و به تکامل رسید.