۱۰ درصد کشفیات  مواد مخدر کشور مربوط به سگ ها است
۱۰ درصد کشفیات  مواد مخدر کشور مربوط به سگ ها است
رییس مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: حدود 10 درصد کشفیات کشور مربوط به سگها است و سال گذشته حدود 55 تن کشفیات این مرکز بوده است.

به گزارش البرز فردا، سردار اسکندر مومنی در بازدید از مرکز آموزش و نگهداری سگ های پلیس (سبکا) البرز بیان کرد: این مجموعه مرکزی است کل کشور را پوشش می دهد، و از تمام ابزارها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد کشفیات کشور مربوط به سگها است و سال گذشته حدود ۵۵ تن کشفیات این مرکز بوده است.

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به اینکه از همه ابزارها در جهت مقابله، درمان و کاهش آسیب ها پیشگیری انجام می شود گفت: در امر مقابله و مبارزه با مواد مخدر از تمام ظرفیت ها و ابزارها استفاده می کنیم.

 

و۹

این مقام عالی انتظامی افزود: براساس پژوهش های صورت گرفته بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف هزینه های مستقیم مبارزه با مواد مخدر در کشور می شود.

وی با بیان اینکه تحریم های جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر اثرگذار است، گفت: حرف ما با دنیا این است که ما مبارزه بین المللی دررابطه با این موضوع انجام می دهیم وبخش عمده ای از تولید مواد مخدر برای ترانزیت به اروپا است همجنین ما برای دنیامبارزه می کنیم پس دنیا باید سهم خود را ایفا کند .

سردار مومنی تاکید کرد: برگزاری همایش های بین المللی و تقدیر و تشکر زبانی به خاطر این مبارزه مشکلاتی را از ایران در راه مبارزه با مواد مخدر کم نمی کند.

وی با بیان اینکه دنیا باید بداند جوانهای کشور ما به خاطر جوانهای اروپایی با مواد مخدر مبارزه می کنند، تشریح کرد: بنابراین تحریم ها در مبارزه و ترانزیت مواد مخدر اثرگذار است.

رییس مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: پرسش من این است که در ایران سالانه بیش از ۸۰۰ تن مواد مخدر کشف می شود و بخش عمده ای از ان به سمت اروپا ترانزیت می شود اما در کشور مبدا ( افغانستان) که سطح زیر کشت آن از وسعت چندین کشور بیشتر است کشفیاتش کمتر از ایران است.

سردار مومنی در تکمیل این سخن خود افزود: چرا باید این اختلاف وجود داشته باشد پاسخ به این پرسش بسیاری از مسایل را اشکار می کند که تحریم ها در همه بخش های مبارزه با مواد مخدر اعم از ترانزیت ، درمان و پیشگیری اثرگذار است.

 

ج۸