سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز معارفه شد
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز معارفه شد
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، عباس اسلامی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز معارفه شد

 

به گزارش البرزفردا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، در این نشست که با حضور سعید ناجی برگزار شد، عباس اسلامی مسئولیت خود را در سمت سرپرستی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز آغاز کرد

معاون استاندار البرز با تبیین و تشریح شرایط و ویژگی های استان البرز بر اهمیت این جایگاه تاکید داشته و برای اسلامی در این مسئولیت آرزوی توفیق کرد