نظارت بر عملکرد پمپ بنزین های البرز صورت می گیرد
نظارت بر عملکرد پمپ بنزین های البرز صورت می گیرد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز گفت: عملکرد نازل های عرضه سوخت پمپ بنزین های استان البرز به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی به صورت مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری البرز فردا ،کارشناسان واحد خدمات مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز به همراه رئیس واحد روابط عمومی ضمن بازدید از تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت استان، عملکرد تلمبه ها و نازل های سوخت گیری را مورد آزمایش و نظارت دقیق قرار دادند.

ابراهیم توسلی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در این رابطه گفت: هدف از نظارت بر فعالیت و عملیات سوخت رسانی در جایگاه ها رعایت حقوق شهروندی، عرضه سوخت طبق استاندارهای موجود، جلوگیری از قاچاق سوخت، اجتناب از کم فروشی و یا تخلفات احتمالی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز به وجود گروه بازرسی و نظارت بر کمیت سوخت عرضه شده به شهروندان با در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز همچون پیمانه های معیار در جایگاه های عرضه سوخت اشاره کرد و گفت: نحوه آزمایش به این صورت است که کارشناسان مقدار سوختی را که از هر نازل در جایگاه عرضه می شود اندازه گیری می کنند تا از میزان بودن آن اطمینان حاصل شود.

وی افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز علاوه بر کنترل و نظارت بر کمیت سوخت عرضه شده در جایگاه ها بر کیفیت آن نیز نظارت دارند و با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی سیار، سوخت عرضه شده در جایگاه ها را از نظر کیفی نیز بررسی می کنند.

توسلی اظهار کرد: نظارت کارشناسان بر کمیت و کیفیت سوخت در پمپ بنزین ها به صورت مستمر و ماهانه و یا سرزده بدون هماهنگی صورت می گیرد و در برخی مواقع این نظارت ها به شکل بازدید های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط از قبیل اداره تعزیرات حکومتی و اداره استاندارد انجام می شود.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با عرضه سوخت می توانند با شماره تلفن های واحد بازرسی ۰۲۶۳۲۵۴۲۵۳۱ و روابط عمومی ۰۲۶۳۲۵۴۲۵۱۷ و یا سامانه پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس حاصل کنند.