مدیرکل سیاسی استانداری البرز منصوب شد
مدیرکل سیاسی استانداری البرز منصوب شد
کریم حمیدوند مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز شد.

به گزارش خبرگزاری البرز فردا، کریم حمیدوند فرماندار اسدآباد، با صدور حکمی از سوی استاندار البرز به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: با استعانت از خداوند مهربان، به موجب این حکم به سمت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز منصوب می شوید.

امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است فرماندار سابق اسدآباد نیروی رسمی استانداری البرز است که در حدود ۶ سال مامور به خدمت در استان مرکزی و همدان بود و سه سال و نیم در فرماندار نهاوند بود و از سال گذشته در اسدآباد مشغول به خدمت شد.